Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MALLORCA, MENORCA I EIVISSA.
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Revisió de la prova selectiva del procediment per a la constitució de la borsa extraordinària de personal funcionari interí del cos subaltern de l'Administració General de la CAIB a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA INDUSTRIAL.
  Llista provisional d'aprovats del 2on exercici del torn lliure i del 1er del torn promoció interna
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA AGRONOMA.
  Llista provisional d'aprovats del 2on exercici del CFS Eng. Agrònoma
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos de gestió.
  Llista definitva d'aprovats del 2n exercici del cos de gestió, pel torn lliure, i 1r exercici, pel torn de promoció interna
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS recerca i desenvolupament Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del 2n exercici
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP COOPERACIÓ. MALLORCA.
  LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS BIOLOGIA.
  Llista definitiva d'aprovats del 2n exercici
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos subaltern.
  Modificació composició Tribunal Subaltern
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos de gestió.
  Torns de revisió del 2n exercici del cos de gestió
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. COS AUXILIAR. MALLORCA.
  Correcció errades borsa extraordinària auxiliar
 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021.
  COMUNICAT EN RELACIÓ AMB L'INICI DEL PROPER CURS BÀSIC DE CAPACITACIÓ DEL PROCEDIMENT EXTRAORDINARI
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  ACLARIMENT SOBRE LES BORSES TEMPORALS D'INTERINS DELS COSSOS FACULTATIUS SUPERIORS (PROCÉS SELECTIU 2019-OPE 2018)
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). CFS, ESC HUMAN.I C.SOCIALS, ESP ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Llista provisional de puntuacions de l'exercici i valoració de mèrits, i requeriment als aspirants per acreditar el nivell de català
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Revisió primer exercici cos facultatiu subaltern, auxiliar de suport (2%)
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ARQUITECTURA.
  Llista definitiva d'aprovats del 2on exercici del CFS, esc Arquitectura
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos de gestió.
  Revisió del 2n exercici del cos de gestió pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADVOCACIA.
  PUBLICACIÓ AL BOIB DE LA LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU..
  Llista definitiva de valoració de mèrits i termini de presentació de la documentació acreditativa per resoldre els possibles empats de la borsa de personal laboral ATE
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS assessorament linguistic Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del 2on exercici del CFS Assessorament Lingüístic
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADVOCACIA.
  Instruccions generals de persones aspirants
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP VETERINÀRIA. EIVISSA.
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  CFT Tecnic en ocupacio i mercat de treball Mallorca torn lliure

  Pàgina del cos


  Exercici tipus test sobre el temari de matèries comunes CFT Tecnic en ocupacio i mercat de treball Mallorca torn lliure- Llista definitiva d'aprovats

  Núm. Primer llinatge Segon llinatge Nom DNI Nota
  1   AGUILAR   ROVIRALTA   DAVID   ***8445*   6,054  
  2   AGUILÓ   PUJADAS   PEPA   ***2452*   8,367  
  3   ALCALDE   LLABRES   IRENE   ***1533*   8,639  
  4   ALEMANY   GORNES   MARIA ANTONIA   ***3682*   8,027  
  5   ALOMAR   LLOMPART   MARIA DEL MAR   ***1897*   7,823  
  6   ALONSO   REBOLLO   MONICA   ***8772*   6,871  
  7   AMENGUAL   VICENS   MARTA   ***2383*   6,531  
  8   AMOROS   GARAU   JUANA MARIA   ***6882*   9,456  
  9   ANGOSO   MASCO   MARIA JOSE   ***0936*   6,871  
  10   ARBONA   BUGEDA   JUAN ANTONIO   ***5545*   8,912  
  11   ARBONA   NIELL   M. MAGDALENA   ***7055*   9,592  
  12   ARDAIZ   ELIZALDE   JESUS JOAQUIN   ***1756*   8,435  
  13   ARMENGOL   SOCIAS   MARIA MAGDALENA   ***1507*   7,891  
  14   ARROM   MÉRIDA   ANA MARIA   ***1326*   5,578  
  15   BALLESTER   BONNIN   MIGUEL ANGEL   ***1290*   8,163  
  16   BALLESTER   BONNIN   PATRICIA   ***5344*   8,095  
  17   BARREIRO   NOVOA   DANIEL AGUSTIN   ***4443*   7,347  
  18   BAUZA   CAÑELLAS   MIQUEL   ***9901*   7,143  
  19   BELTRÁN   LLORET   ALICIA   ***0047*   6,463  
  20   BENNASAR   BELTRAN   CATALINA MARIA   ***1866*   6,531  
  21   BERNARDOS   DE DIEGO   CARMEN GLORIA   ***3118*   7,551  
  22   BERNAT   FAR   CATALINA ALICIA   ***6564*   5,170  
  23   BLASCO   MONESMA   JOSE LUIS   ***2429*   5,578  
  24   BONET   RADO   RONNIE   ***6267*   5,510  
  25   BORDAS   PAGANI   ZAIDA HILDA   ***9861*   6,735  
  26   BORRÀS   RHODES   DIANA ROBERTA   ***3192*   5,578  
  27   BUELE   ZAMORA   RAQUEL   ***9568*   5,170  
  28   BUJOSA   PICORNELL   BARBARA MARIA   ***8010*   8,571  
  29   CALDAROLA   SCIPIONI   MARIA VICTORIA   ***2420*   8,503  
  30   CAMARGO   RUEDA   MARIA FRANCISCA   ***3327*   7,755  
  31   CAMPOS   TOMAS   ANTONIA   ***0765*   5,442  
  32   CANO   CORRAL   ELENA SUSANA   ***6532*   7,415  
  33   CANTALLOPS   ADROVER   MARIA ANTONIA   ***5224*   5,918  
  34   CANTALLOPS   PERELLÓ   ELISABET   ***6872*   6,871  
  35   CAÑELLAS   ORTEGA   EMILIA   ***6844*   8,639  
  36   CARDELL   RODRIGUEZ   ALICIA   ***2812*   8,027  
  37   CATALAN   LOPEZ   ELISABET   ***5052*   7,143  
  38   CIFRE   BARCELÓ   ESPERANZA   ***2551*   6,054  
  39   CLADERA   CIFRE   ANTONI   ***3118*   5,170  
  40   COLL   BESTARD   ESPERANZA   ***2768*   8,707  
  41   COLL   FIOL   LIDIA   ***0795*   7,959  
  42   CRESPI   CRESPI   ANTONIA   ***9243*   6,395  
  43   CRESPÍ   PIBERNAT   ESPERANZA   ***2257*   8,980  
  44   DEL HOYO   BLANES   CARMEN   ***5460*   7,619  
  45   DOMENGE   SANSO   ISABEL   ***6944*   6,939  
  46   DRIESSEN   LLADO   CRISTINA   ***0440*   6,123  
  47   DURAN   ROSSELLO   CATALINA MARIA   ***6639*   5,578  
  48   ESCANELLAS   MAS   MARIA ANTONIA   ***1803*   7,211  
  49   ESPADAS   TORRES   RAQUEL   ***2788*   8,639  
  50   FERNANDEZ   LOSADA   EDELMIRA   ***8857*   6,395  
  51   FERRER   ALONSO   MIGUEL   ***6814*   8,571  
  52   FERRER   DARDER   JUAN   ***5168*   8,435  
  53   FERRIS   VICTORIA   ENCARNA   ***8602*   6,191  
  54   FIGUEROLA   MATEO   SILVIA   ***9244*   8,503  
  55   FIOL   ESTARELLAS   INÉS   ***6131*   7,347  
  56   FLUXA   TERRASA   MARIA   ***5143*   7,619  
  57   FONT   GORDIOLA   BEGOÑA   ***5975*   8,095  
  58   FONT   LLINAS   CATALINA   ***1703*   9,184  
  59   FONT   RIGO   MARGARITA   ***1569*   6,803  
  60   FORCANO   CREMERS   KAREN   ***3515*   6,395  
  61   FORTEZA   AMENGUAL   MERCÈ   ***7227*   8,299  
  62   FORTEZA   FERRER   Mª VICTORIA   ***2473*   8,639  
  63   FRESNO   MARTORELL   FRANCISCO PABLO   ***2182*   7,211  
  64   FROILÁN   JAUME   MARIA ANTÒNIA   ***2385*   8,435  
  65   GARAU   BISQUERRA   MARIA DE LOS ANGELES   ***4395*   6,735  
  66   GARCIA   CLIMENT   MARIA DEL CARMEN   ***1981*   8,912  
  67   GARCIA   MAS   MARIA DEL ROCÍO   ***3337*   8,503  
  68   GARCIA   MORALEDA   MARIA DOLORES   ***3736*   5,918  
  69   GENOVARD   ABAD   ANTONIA   ***0099*   7,347  
  70   GOMILA   JAUME   MARIA ANTONIA   ***1713*   8,095  
  71   GRANADOS   PEREZ   SERGIO   ***4255*   5,374  
  72   GRAU   CASAJUST   ANNA   ***2284*   8,095  
  73   GUASP   FUSTER   FCA ELENA   ***0088*   8,299  
  74   HERNANDEZ   PONS   RUBEN   ***0782*   6,327  
  75   HUERTA   SANSO   IRENE   ***1227*   7,347  
  76   IBAÑEZ   GARCIA   MARIO   ***8705*   6,191  
  77   JAUME   DEYA   CATERINA MARIA   ***3933*   6,259  
  78   JIMENEZ   PEREZ   LIDIA   ***7134*   8,231  
  79   JORDÁ   SILVESTRE   MARINA   ***7248*   5,238  
  80   JORDÀ   BAUZÀ   MARIA MARGALIDA   ***2651*   7,075  
  81   JUAN   ALBA   MARIA DE LLUCH   ***3737*   6,122  
  82   KORTA   HERNANDEZ   IMANOLE   ***4011*   7,347  
  83   LIEM   JURADO   JUAN   ***2997*   6,803  
  84   LLABRES   SABATER   CARLOS   ***5047*   8,367  
  85   LLINAS   BOSCH   PATRICIA   ***7636*   7,891  
  86   LLOBET   MARTIN   DAVID JORDI   ***9494*   8,980  
  87   LLULL   GARCIA   MARIA   ***6556*   5,986  
  88   LLULL   RIERA   MAR   ***1469*   5,850  
  89   LOPEZ   CABALLOL   JUAN RAMON   ***0326*   6,735  
  90   LÓPEZ   MORENO   NOELIA   ***9263*   6,259  
  91   MACÍAS   MARTÍN   MARIA ÁNGELA   ***2263*   6,531  
  92   MARÍ   MARÍ   ANA MARIA   ***2290*   7,959  
  93   MARTIN   BAUZA   ANTONIA MARIA   ***1506*   6,395  
  94   MARTINEZ   FAJARDO   MARIA DOLORES   ***3185*   7,687  
  95   MARTINEZ   FERNANDEZ   SANDRA   ***2852*   5,102  
  96   MAS   PERELLO   MATEU   ***3767*   6,939  
  97   MATEU   BATLE   CATALINA   ***5762*   7,687  
  98   MEDINA   FUSTER   PAULA   ***5582*   7,959  
  99   MESTRE   GOMEZ   SEBASTIANA   ***5710*   6,939  
  100   MESTRE   MUT   MIQUEL LLUIS   ***1307*   7,347  
  101   MESTRE   RIUTORT   MARIA ANTONIA   ***4445*   7,075  
  102   MOLINA   ARAGON   Mª DOLORES   ***6791*   6,259  
  103   NOGUERA   OLIVER   MARGALIDA   ***2790*   5,170  
  104   OBRADOR   SALVÀ   MARIA FRANCESCA   ***7282*   7,347  
  105   OLIVA   LLABRES   ROSA Mª   ***3676*   6,122  
  106   OLIVER   BARCELO   MARGARITA   ***2760*   7,279  
  107   OLIVER   BENNASAR   PAULINA   ***4852*   8,231  
  108   OLIVER   MATARÓ   FRANCISCA   ***3235*   8,367  
  109   OLIVERA   FERNANDEZ   MONICA   ***3663*   9,592  
  110   OLIVERO   BONILLA   MªANGELES   ***2226*   7,347  
  111   ORTEGA   RIVAS   IRENE   ***6829*   6,531  
  112   PARRA   RAMIREZ   MARIA JOSE   ***6896*   7,687  
  113   PASCUAL   FUENTES   BARTOLOME   ***8982*   9,456  
  114   PAYERAS   BUADES   MARIA ISABEL   ***0748*   7,891  
  115   PERELLO   ALONSO   CRISTINA   ***7832*   6,327  
  116   PERELLO   RIGO   JUAN   ***2671*   9,728  
  117   PERELLÓ   TERRASA   COLOMA MARIA   ***8486*   5,986  
  118   PEREZ   GONZALEZ   MARIA DEL CARMEN   ***4677*   8,095  
  119   PEREZ   MOYA   JOSE JAVIER   ***4772*   7,007  
  120   PERIS   PEREZ   AURORA   ***3686*   7,755  
  121   PICO   SEGURA   ANA MARIA   ***5186*   6,871  
  122   PICO   VILLALONGA   MARIA MAGDALENA   ***3951*   5,714  
  123   PIÑERO   HERRAIZ   RAQUEL   ***3704*   8,776  
  124   POLLS   TOLEDANO   CRISTINA   ***2863*   6,463  
  125   POZO   GONZALEZ   MARIA JOSE   ***6846*   8,912  
  126   PROHENS   FERRER   MARIA DEL MAR   ***1436*   8,095  
  127   PUIGCERCOS   GUTIERREZ   ESTHER   ***8156*   7,347  
  128   PUIGSERVER   SALES   JAUME   ***0689*   8,367  
  129   QUETGLAS   CERDA   CATALINA MARIA   ***7539*   8,095  
  130   RIVAS   SOLANAS   MARIA ELISA   ***8060*   5,646  
  131   RODENAS   DONAIRE   PEDRO   ***1585*   7,007  
  132   RODRIGUEZ   PARRA   ANA   ***2818*   5,782  
  133   RODRIGUEZ   VILLATORO   YOLANDA TERESA   ***4552*   7,891  
  134   ROIG   SAMPOL   JOANA AINA   ***2119*   6,327  
  135   ROMAGUERA   CABRER   MIGUEL   ***8896*   7,415  
  136   ROSSELLO   FERRER   AGUEDA   ***3855*   5,986  
  137   RUBI   TOMAS   JULIA   ***9630*   7,959  
  138   RUBIO   ESTEVEZ   MARIA TERESA   ***3343*   5,442  
  139   RUBIO   RODRIGUEZ   JULIA   ***1576*   7,551  
  140   SAEZ   GONZALEZ   ANA MARIA   ***6022*   5,578  
  141   SALAS   NIETO   MARGARITA GEMA   ***3485*   6,463  
  142   SALOM   FRENICHE   ELENA   ***9357*   6,735  
  143   SALVA   SALLERAS   Mª DEL CARME   ***5327*   8,027  
  144   SALVADOR   LAVADO   MARTA   ***2981*   6,871  
  145   SAMPOL   MENA   RAFAEL   ***0521*   8,571  
  146   SAMPOL   MENA   ROSA MARIA   ***0780*   7,551  
  147   SAMPOL   MORELL   FRANCISCA   ***1305*   8,639  
  148   SANCHEZ   MARTINEZ   TERESA   ***0960*   6,667  
  149   SANCHEZ   MIÑAN   ESPERANZA   ***8890*   7,075  
  150   SANCHEZ   SARABIA   EMILIO JOSE   ***7328*   6,531  
  151   SANCHIS   MORENO   EUGENIO   ***0144*   6,735  
  152   SANTANA   MORRO   MARGARITA   ***1225*   8,980  
  153   SANTOS   MORENO   DAVID   ***0590*   7,279  
  154   SASTRE   CONTRERAS   M ANTONIA   ***3227*   5,782  
  155   SASTRE   ROIG   MARIA DEL CARMEN   ***2198*   8,503  
  156   SASTRE   VICH   MARIA   ***0861*   7,755  
  157   SEDA   ROSSELLÓ   ANTONI ÀNGEL   ***3263*   7,483  
  158   SEGUI   JULIA   JUAN   ***1607*   8,776  
  159   SEGUI   THOMAS   AMANDA   ***0513*   6,599  
  160   SERRA   MIQUEL   MATEU SIRO   ***5185*   9,388  
  161   SERVERA   MORA   MAGDALA   ***2384*   9,524  
  162   SOLER   GENESTRA   CLARA   ***4008*   7,415  
  163   SOLER   PUJADAS   CATALINA MARIA   ***2912*   6,599  
  164   SOLER   RISCO   MARIA ISABEL   ***1671*   7,619  
  165   SUAU   MAYOL   TOMÀS   ***9763*   8,639  
  166   TERRASA   LOZANO   ANTONIO   ***9381*   7,551  
  167   TOLEDO   CHAVEZ   MARIA TERESA   ***0939*   7,279  
  168   TORRANDELL   SIQUIER   CATALINA MARIA   ***1528*   7,483  
  169   TORRANDELL   SIQUIER   Mª ANTONIA   ***1041*   6,122  
  170   TOSTON   GIL   MARIA ESTHER   ***9142*   8,367  
  171   VAZQUEZ   PEREA   ISABEL   ***8131*   9,048  
  172   VENTURA   OBRADOR   CARMEN   ***1411*   8,299  
  173   VIDAL   PIZA   FRANCISCA   ***7223*   7,279  
  174   VILLAR   ROIG   ANTONIA   ***3637*   9,728  
  175   ZAFRA   SERRANO   MARIA DEL CARMEN   ***1430*   6,599  
  176   ZAMORA   SANCHEZ   IVAN   ***3283*   5,374  

  Pàgina del cos

  català . castellano