Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos superior Menorca torn lliure


 • BORSES SOIB 2024. BORSES SOIB, FEBRER 2024. CFS, ESCALA SANITÀRIA, VETERINÀRIA FORMENTERA
  23/02/2024 Resultats provisionals de puntuació i la llista provisional de les persones admeses i excloses
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos auxiliar. Concurs Cos auxiliar Menorca
  22/02/2024 Recordatori de la documentació acreditativa del compliment de requisits i de l'elecció de llocs que s'ha de presentar.
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius. Cossos facultatius tècnics. Concurs CFT enginyería tècnica industrial Eivissa
  22/02/2024 Publicació d'ampliació de requeriments del cos facultatiu tècnic, especialitat enginyer tècnic industrial Eivissa, en el procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir places de personal funcionari CAIB
 • BORSA ÚNICA POLICIA LOCAL 2024
  21/02/2024 Model de sol·licitud d'adhesió a la borsa única (ajuntaments)
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2023. Torn lliure (OPE 2020, 2021). Cossos facultatius. Cos Ajudant Facultatiu
  20/02/2024 Publicació de nou termini de presentació de sol·licituds
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2023. Torn lliure (OPE 2020, 2021). Cossos facultatius. Cos Facultatiu Tècnic
  20/02/2024 Publicació de nou termini de presentació de sol·licituds
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2023. Torn lliure (OPE 2020, 2021). Cossos facultatius. Cos Facultatiu Superior
  20/02/2024 Publicació de nou termini de presentació de sol·licituds
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius. Cossos facultatius tècnics. Concurs CFT tècnic en ocupació i mercat de treball
  20/02/2024 VISTA DE L'EXPEDIENT
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius. Cossos facultatius tècnics. Concurs CFT treballador social
  20/02/2024 Publicació d'ampliació de requeriments del cos facultatiu tècnic, especialitat treballador social Mallorca, en el procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir places de personal funcionari CAIB
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius. Cossos facultatius tècnics. Concurs CFT medi ambient
  20/02/2024 Publicació d'ampliació de requeriments del cos facultatiu tècnic, especialitat medi ambient Mallorca, en el procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir places de personal funcionari CAIB
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos auxiliar. Concurs Cos auxiliar Menorca
  20/02/2024 Publicació de la llista provisional addicional de puntuacions del cos auxiliar administratiu C2 del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos auxiliar. Concurs Cos auxiliar Mallorca
  19/02/2024 Publicació de llista provisional parcial rectificada de puntuacions del cos auxiliar administratiu C2 del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos auxiliar. Concurs Cos auxiliar Mallorca
  19/02/2024 Publicació de llista provisional addicional de puntuacions del cos auxiliar administratiu C2 del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals. Cos superior. Concurs oposició Cos superior Mallorca reserva persones amb discapacitat
  19/02/2024 Publicació de correcció d'errades de resolució d'exclusió de dues persones aspirants del procés d'estabilització per concurs oposició per cobrir places de personal funcionari dels cossos superior i subaltern reserva persones amb discapacitat
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius. Cossos facultatius tècnics. Concurs CFT tècnic en ocupació i mercat de treball
  19/02/2024 LLISTA PROVISIONAL ADDICIONAL AMB LES PUNTUACIONS QUE HAN OBTINGUT LES PERSONES ASPIRANTS
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020)
  19/02/2024 OFERIMENT DE LLOCS I REQUERIMENT DELS ASPIRANTS INCLOSOS EN LA LLISTA DEFINITIVA D'APROVATS DEL PROCÉS SELECTIU SFM
 • BORSA ÚNICA POLICIA LOCAL 2024
  19/02/2024 Llista definitiva de persones integrants de la borsa
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals. Cos auxiliar. Concurs oposició Cos auxiliar Mallorca reserva persones amb discapacitat
  19/02/2024 Publicació de resolució d'exclusió d'una persona aspirant del procés d'estabilització per concurs oposició per cobrir places de personal funcionari del cos auxiliar reserva persones amb discapacitat
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals. Cos subaltern. Concurs oposició Cos subaltern Mallorca reserva persones amb discapacitat
  19/02/2024 Publicació de correcció d'errades de resolució d'exclusió de dues persones aspirants del procés d'estabilització per concurs oposició per cobrir places de personal funcionari dels cossos superior i subaltern reserva persones amb discapacitat
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals. Cos auxiliar
  16/02/2024 Publicació de la llista definitiva de mèrits al·legats, la llista d'aprovats de la fase d'oposició, la llista informativa d'ordre d'aspirants i llista de persones requerides a presentar documentació del subgrup C2
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius. Cossos facultatius superiors
  16/02/2024 Publicació de la llista definitiva amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants del subgrup A1 cossos facultatius del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits CAIB
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius
  15/02/2024 Resolució d'exclusions del procés d'estabilització per concurs de mèrits de les persones que han obtingut la condició de funcionari de carrera
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius. Cossos ajudants facultatius
  13/02/2024 REVISIÓ DELS MÈRITS I VISTA DE L'EXPEDIENT
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius. Cossos auxiliars facultatius
  13/02/2024 REVISIÓ DELS MÈRITS I VISTA DE L'EXPEDIENT
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Personal de Neteja
  12/02/2024 Nomenament i presa de possessió de les persones que han superat el concurs extraordinari de mèrits de personal laboral de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del Grup E, Nivell 8 Neteja
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos administratiu. Concurs Cos administratiu Mallorca
  12/02/2024 Publicació de la llista provisional ADDICIONAL amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants, oferiment del lloc de feina, requeriment per l'elecció de llocs i acreditació de requisits del COS ADMINISTRATIU Mallorca
 • BORSA ÚNICA POLICIA LOCAL 2024
  08/02/2024 Llista provisional de persones integrants de la borsa
 • BORSA ÚNICA POLICIA LOCAL 2024
  08/02/2024 Correcció d'errades advertides en la Resolució de 25 de gener de 2024 per la qual s¿aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals. Cos subaltern. Concurs oposició Cos subaltern Mallorca reserva persones amb discapacitat
  08/02/2024 Publicació de resolució d'exclusió de dues persones aspirants del procés d'estabilització per concurs oposició per cobrir places de personal funcionari dels cossos superior i subaltern reserva persones amb discapacitat
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals. Cos superior. Concurs oposició Cos superior Mallorca reserva persones amb discapacitat
  08/02/2024 Publicació de resolució d'exclusió de dues persones aspirants del procés d'estabilització per concurs oposició per cobrir places de personal funcionari dels cossos superior i subaltern reserva persones amb discapacitat
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Personal de Neteja
  07/02/2024 Propera publicació de nomenament i presa de possessió de les persones que han superat el concurs extraordinari de mèrits Grup E, nivell 8, categoria professional personal de Neteja
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Torn lliure. SFM 2022 Gestor estacio torn lliure
  07/02/2024 Publicació de la relació provisional modificada de les persones aspirants seleccionades del concurs oposició
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Personal de Neteja
  06/02/2024 Publicació de la llista definitiva COMPLETA amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants del Grup E, nivell 8, categoria professional personal de neteja MALLORCA
 • BORSES SOIB 2024. BORSES SOIB, FEBRER 2024. CFS, ENGINYER INDUSTRIAL. MALLORCA. ENGINYER INDUSTRIAL. F0111042A
  05/02/2024 CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES SOIB 2024. BORSES SOIB, FEBRER 2024. CFS, ENGINYER INDUSTRIAL. MALLORCA. ENGINYER INDUSTRIAL. F016702G0-1
  05/02/2024 CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES SOIB 2024. BORSES SOIB, FEBRER 2024. CFS, ENGINYER INDUSTRIAL. MALLORCA. ENGINYER INDUSTRIAL. F01670164-7
  05/02/2024 CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES SOIB 2024. BORSES SOIB, FEBRER 2024. CFS, ESCALA SANITÀRIA, VETERINÀRIA FORMENTERA
  05/02/2024 CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES SOIB 2024. BORSES SOIB, FEBRER 2024. CFS, ENGINYER INDUSTRIAL. MALLORCA. ENGINYER INDUSTRIAL. F01670007
  05/02/2024 CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES SOIB 2024. BORSES SOIB, FEBRER 2024. CFS, ENGINYER INDUSTRIAL. MALLORCA. ENGINYER INDSUTRIAL. F01670164-6
  05/02/2024 CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES SOIB 2024. BORSES SOIB, FEBRER 2024. CFS, ENGINYER INDUSTRIAL. MALLORCA. ENGINYER INDUSTRIAL. F01670161
  05/02/2024 CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES SOIB 2024. BORSES SOIB, FEBRER 2024. CFS, ENGINYER INDUSTRIAL. MALLORCA. ENGINYER INDUSTRIAL. F016702F9
  05/02/2024 CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos facultatius
  05/02/2024 Correcció d'errades de la modificació de la composició dels Tribunals Qualificadors
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals
  05/02/2024 Publicació de la llista definitiva de mèrits al·legats, la llista d'aprovats de la fase d'oposició, la llista informativa d'ordre d'aspirants i llista de persones requerides a presentar documentació dels subgrups A1, A2, C1 i grup AP
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals
  05/02/2024 Correcció d'errades de la modificació de la composició dels Tribunals Qualificadors
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Concurs Vigilant de seguretat
  03/02/2024 Nomenament i presa de possessió de les persones que han superat el concurs extraordinari de mèrits de personal laboral de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del Grup D, Nivell 6: Vigilant de seguretat, Mallorca
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius. Cossos facultatius tècnics. Concurs CFT tècnic en ocupació i mercat de treball
  01/02/2024 Publicació de l'Acord del Tribunal del subgrup A2, CFT tècnic en ocupació i mercat de treball, illa de Mallorca, del procés d'estabilització de personal funcionari per concurs extraordinari de mèrits
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos administratiu. Concurs Cos administratiu Eivissa
  01/02/2024 Nomenament, adjudicació i data de presa possessió de l'aspirant que ha superat el concurs extraordinari de mèrits del procés excepcional d'estabilització del cos administratiu C1 Eivissa, arran de l'estimació d'un recurs
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%)
  01/02/2024 Llista d'aprovats concurs oposició i termini per a triar lloc de feina i presentar documentació
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals. Concurs oposició Cos administratiu Mallorca
  31/01/2024 Publicació llista provisional addicional de mèrits al·legats del procés d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari del cos administratiu de la CAIB
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals. Cos auxiliar. Concurs oposició Cos auxiliar Mallorca reserva persones amb discapacitat
  31/01/2024 Publicació llista provisional addicional de mèrits al·legats del procés d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari del cos auxiliar pel torn de reserva de persones amb discapacitat de la CAIB
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Concurs Cuiner de primera Menorca
  30/01/2024 Nomenament i presa de possessió de les persones que han superat el concurs extraordinari de mèrits de personal laboral de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del Grup D, Nivell 5: Cuiner/a de primera Menorca
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Concurs Ajudant de cuina Menorca
  30/01/2024 Nomenament i presa de possessió de les persones que han superat el concurs extraordinari de mèrits de personal laboral de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del Grup D, Nivell 6: Ajudant de cuina Menorca
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ
  30/01/2024 Modificació de la composició dels Tribunals Qualificadors del procés d'estabilització per concurs oposició
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Concurs Oficial de segona de manteniment
  30/01/2024 Nomenament i presa de possessió de les persones que han superat el concurs extraordinari de mèrits de personal laboral de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del Grup D, Nivell 6: Oficial/a de segona Mallorca
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Concurs Peó especialista
  30/01/2024 Nomenament i presa de possessió de la persona que ha superat el concurs extraordinari de mèrits de personal laboral de l'Administració general de la CAIB del Grupo E, Nivel 7, Peón especialista Mallorca, arran d'una renúncia
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Personal laboral
  29/01/2024 Publicació de la llista definitiva de mèrits al·legats, la llista d'aprovats de la fase d'oposició, la llista informativa d'ordre d'aspirants i llista de persones requerides a presentar documentació
 • BORSA ÚNICA POLICIA LOCAL 2024
  25/01/2024 Publicació de la llista definitiva borsa d'ocupació temporal específica de policia i adjudicació de places al Curs bàsic de capacitació 45a promoció
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  25/01/2024 Adjudicació de places al Curs bàsic de capacitació de la cateogria de polica 45a promoció
 • BORSA EXTRAORDINARIA POLICIA 2023
  24/01/2024 Rectificació d'errors a les llistes provisionals i publicació de les llistes definitives de persones que composen la borsa d'ocupació temporal
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Concurs Oficial de primera de manteniment
  24/01/2024 Publicació llista provisional addicional de puntuacions obtingudes, oferiment de llocs de feina, requeriment per l'elecció de llocs i acreditació de requisits del concurs extraordinari de mèrits de la categoria OFICIAL 1ª MANTENIMENT
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius. Cossos facultatius tècnics
  23/01/2024 REVISIÓ DELS MÈRITS I VISTA DE L'EXPEDIENT
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos auxiliar. Concurs Cos auxiliar Menorca
  23/01/2024 Publicació de l'Acord del Tribunal del subgrup C2, per l'illa de Menorca, del procés d'estabilització de personal funcionari per concurs extraordinari de mèrits
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  22/01/2024 COMUNICAT EN RELACIÓ AMB L'INICI DEL PROPER CURS BÀSIC DE POLICIA LOCAL 45a PROMOCIÓ
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  22/01/2024 Llista complementària d'aspirants aprovats en la fase d'oposició
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Inspector operacions torn promocio interna
  22/01/2024 Publicació de la llista definitiva modificada de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs i de la relació provisional modificada de les persones aspirants seleccionades del concurs oposició
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Personal de Neteja
  22/01/2024 Publicació de la llista provisional ADDICIONAL amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants, oferiment de llocs de feina, requeriment per a l'elecció de llocs i acreditació de requisits de la categoria de PERSONAL DE NETEJA
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  19/01/2024 Llista definitiva aprovats del procés selectiu i adjudicació de places dels diversos ajuntaments
 • BORSA EXTRAORDINARIA POLICIA 2023
  17/01/2024 Publicació llista provisional borsa d'ocupació temporal específica
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos subaltern
  16/01/2024 Nomenament cos Subaltern
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos facultatius
  16/01/2024 DATA DE REALITZACIÓ DE L'EXERCICI
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos superior. Concurs Cos superior Mallorca
  15/01/2024 Resolució per la qual es modifica la llista de persones aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius. Cossos facultatius superiors
  15/01/2024 REVISIÓ DELS MÈRITS I VISTA DE L'EXPEDIENT
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals. Cos auxiliar
  15/01/2024 Publicació llistes provisionals de persones que han superat l'exercici subgrup C2 de dia 13/01/2024
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals. Cos auxiliar
  15/01/2024 Publicació del qüestionari i les respostes de l'exercici C2
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS OPOSICIO. Concurs oposicio Cos auxiliar tributari
  15/01/2024 Publicació del qüestionari i les respostes de l'exercici C2
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS OPOSICIO. Concurs oposicio Cos auxiliar tributari
  15/01/2024 Publicació llistes provisionals de persones que han superat l'exercici subgrup C2 de dia 13/01/2024
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS OPOSICIO. Concurs oposicio Cos auxiliar tributari
  12/01/2024 INFORMACIÓ SOBRE L'ADMISSIÓ CONDICIONADA A L'EXAMEN D'ESTABILITZACIÓ PER CONCURS OPOSICIÓ, DE DIA 13 DE GENER DE 2024, DE PERSONAL FUNCIONARI DEL COS AUXILIAR TRIBUTARI DE L'ATIB
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  12/01/2024 Rectificació d'errors a la llista provisional d'adjudicació de places
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Inspector operacions torn promocio interna
  12/01/2024 Llista provisional modificada de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs de les proves selectives de la categoria Inspector d'operacions, pel torn de promoció interna, de SFM
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals. Cos auxiliar
  12/01/2024 INFORMACIÓ SOBRE L'ADMISSIÓ CONDICIONADA A L'EXAMEN D'ESTABILITZACIÓ PER CONCURS OPOSICIÓ, DE DIA 13 DE GENER DE 2024, DE PERSONAL FUNCIONARI DEL SUBGRUP C2 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS OPOSICIO. Concurs oposicio Cos auxiliar tributari
  11/01/2024 SORTEIG PÚBLIC DE LA PROVA DE DIA 13/01/2024
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  11/01/2024 Requeriment acreditació requisits
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos auxiliar. Concurs Cos auxiliar Mallorca
  11/01/2024 Publicació de l'acord del Tribunal del subgrup C2 del procés d'estabilització de personal funcionari per concurs extraordinari de mèrits
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  11/01/2024 Comunicat llista provisional d'aprovats
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS OPOSICIO. Concurs oposicio Cos auxiliar tributari
  11/01/2024 INDICACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'EXERCICI DE DIA 13/01/2024
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  11/01/2024 Publicació llista definitiva tercer exercici
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals
  11/01/2024 INDICACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'EXERCICI DE DIA 13/01/2024
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals. Cos auxiliar
  11/01/2024 SORTEIG PÚBLIC DE LA PROVA DE DIA 13/01/2024
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022. Promocio interna (OPE 2019-2020-2021-2022). Cossos facultatius
  10/01/2024 RELACIÓ DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT LA FASE D'OPOSICIÓ I PRESENTACIÓ DE MÈRITS DE LA FASE DE CONCURS
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals. Cos auxiliar
  10/01/2024 INFORMACIÓ IMPORTANT RELACIONADA AMB LA SEU DE L'EXAMEN DEL COS AUXILIAR A L'ILLA D'EIVISSA
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS OPOSICIO. Concurs oposicio Cos auxiliar tributari
  10/01/2024 DISTRIBUCIÓ PER AULES DE LES PERSONES ASPIRANTS CONVOCADES A L'EXERCICI D'OPOSICIÓ DEL PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ PER CONCURS OPOSICIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI C2 DE L'ATIB
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals. Cos auxiliar
  09/01/2024 DISTRIBUCIÓ PER AULES DE LES PERSONES ASPIRANTS CONVOCADES L'EXERCICI D'OPOSICIÓ DEL PROCÉS ESTABILITZACIÓ PER CONCURS OPOSICIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI C2 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CAIB
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS EXTRAORDINARI MERITS. Concurs Cos auxiliar tributari
  09/01/2024 Nomenament i presa de possessió de les persones que han superat el concurs extraordinari de mèrits del cos auxiliar tributari de l'Agència Tributària de les Illes Balears
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Concurs Vigilant de seguretat
  09/01/2024 Publicació de la llista definitiva amb les puntuacions que han obtingut en el procés excepcional d¿estabilització per concurs extraordinari de mèrits les persones aspirants del Grup D, categoria professional Vigilant de Seguretat
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Concurs Oficial de segona de manteniment
  09/01/2024 Publicació de la llista definitiva amb les puntuacions que han obtingut en el procés excepcional d¿estabilització per concurs extraordinari de mèrits les persones aspirants del Grup D, categoria professional Oficial de segona de manteniment
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Concurs Ajudant de cuina Menorca
  09/01/2024 Publicació de la llista definitiva amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants del Grup D, nivell 5, categoria professional Ajudant de Cuina Menorca
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Concurs Oficial de primera de manteniment
  09/01/2024 Resposta a les al·legacions del Grup D, categoria professional Oficial de primera de manteniment
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos superior. Concurs Cos superior Mallorca
  09/01/2024 Acord del Tribunal del subgrup A1 de modificació de la llista definitiva de mèrits i proposta d'aprovats del concurs extraordinàri de mèrits
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022. Promocio interna (OPE 2019-2020-2021-2022). Cossos generals
  09/01/2024 RELACIÓ DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT LA FASE D'OPOSICIÓ I PRESENTACIÓ DE MÈRITS DE LA FASE DE CONCURS
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  09/01/2024 Rectificació errada material
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS OPOSICIO. Concurs oposicio Cos auxiliar tributari
  08/01/2024 Informació en relació amb la propera publicació de la distribució per aules de les persones aspirants convocades a l'exercici d'oposició del procés estabilització per concurs oposició de personal funcionari C2 de l'ATIB
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals. Cos auxiliar. Concurs oposició Cos auxiliar Mallorca reserva persones amb discapacitat
  08/01/2024 Modificació llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses al procés d'estabilització per concurs oposció del cos auxiliar
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals. Cos auxiliar
  08/01/2024 Informació en relació amb la propera publicació de la distribució per aules de les persones aspirants convocades a l'exercici d'oposició del procés estabilització per concurs oposició de personal funcionari C2 de l'Administració general de la CAIB
 • BORSES EXTRAORDINÀRIES 2024. CFS, ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS. MALLORCA
  06/01/2024 CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos administratiu. Concurs Cos administratiu Mallorca
  05/01/2024 Publicació de l'Acord del Tribunal del subgrup C1 del procés d'estabilització de personal funcionari per concurs extraordinari de mèrits
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Tècnic especialista manteniment
  04/01/2024 Publicació nomenament, adjudicacions i data presa possessió relatius al concurs extraordinari de mèrits Grup C, Nivell 4 Tècnic especialista manteniment
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Concurs Oficial de primera de manteniment
  03/01/2024 Publicació de l'Acord del Tribunal del grup D del procés excepcional d'estabilització de personal laboral per concurs extraordinari de mèrits
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022. Promocio interna (OPE 2019-2020-2021-2022)
  02/01/2024 RELACIÓ PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN SUPERAT LA FASE D'OPOSICIÓ
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022. Promocio interna (OPE 2019-2020-2021-2022)
  02/01/2024 Modificació de la composició del President del Tribunal qualificador del subgrup C1 per als cossos de l'Administració especial
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022. Promocio interna (OPE 2019-2020-2021-2022)
  28/12/2023 ACLARIMENT SOBRE LA PRESENTACIÓ DE MÈRITS
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Personal de Neteja
  28/12/2023 Publicació de l'Acord del Tribunal del grup E del procés excepcional d'estabilització de personal laboral per concurs extraordinari de mèrits
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  22/12/2023 Nota aclaratòria
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  22/12/2023 Al·legacions de les persones que han acudit al tràmit d'audiència
 • PROCES SELECTIU PERSONAL LABORAL 2022
  21/12/2023 Modificació del calendari de desenvolupament del exercicis del procés selectiu a diverses categories de personal laboral
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022. Torn lliure (OPE 2019-2020-2021). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern (OPE 2019). Auxiliar de suport (2%) Mallorca
  21/12/2023 Modificació del calendari de les proves selectives del cos facultatiu subaltern, escala suport instrumental, especialidad auxiliar de suport reserva 2%
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022. Torn lliure (OPE 2019-2020-2021)
  21/12/2023 Modificació del calendari de desenvolupament del exercicis, pel torn lliure, inlosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari
 • PROCES SELECTIU 2023 INTERVENCIO I AUDITORIA (OPE 2022)
  21/12/2023 Modificació del calenari de les proves selectives per al ingrés, pel torn lliure, al cos d'intervenció i auditoria
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2023. Torn lliure (OPE 2020, 2021). Cossos facultatius
  21/12/2023 Convocatòria proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, per cobrir places de personal funcionari de carrera de cossos facultatius
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ
  20/12/2023 CALENDARI DE PROCESSOS SELECTIUS 2024 i 2025
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022. Torn lliure (OPE 2019-2020-2021)
  20/12/2023 CALENDARI DE PROCESSOS SELECTIUS 2024 i 2025
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2023. Torn lliure (OPE 2020, 2021)
  20/12/2023 CALENDARI DE PROCESSOS SELECTIUS 2024 i 2025
 • PROCES SELECTIU PERSONAL LABORAL 2022. Torn lliure i promocio interna (OPE 2019-2020-2021)
  20/12/2023 CALENDARI DE PROCESSOS SELECTIUS 2024 i 2025
 • PROCES SELECTIU 2023 INTERVENCIO I AUDITORIA (OPE 2022)
  20/12/2023 CALENDARI DE PROCESSOS SELECTIUS 2024 i 2025
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022. Promocio interna (OPE 2019-2020-2021-2022)
  20/12/2023 Publicació llistes definitives de persones que han superat l'exercici de dia 25/11/2023
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022. Promocio interna (OPE 2019-2020-2021-2022)
  20/12/2023 Publicació de les diligències de resposta a les al·legacions presentades pels aspirants de l'exercici de dia 25/11/2023
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS EXTRAORDINARI MERITS. Concurs Cos auxiliar tributari
  19/12/2023 Llista d'aspirants que han superat el concurs de mèrits del procés d'estabilització del cos autxiliar tributari de l'ATIB
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  19/12/2023 Tràmit d'audiència
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2023. Torn lliure (OPE 2020, 2021)
  19/12/2023 Propera publicació de la convocatòria de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, als cossos de l'Administració especial de la CAIB corresponent a les OPE dels anys 2020 i 2021
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  19/12/2023 Llistes provisionals de la convocatòria complementària d'entrevistes personals
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals
  18/12/2023 Publicació del qüestionari i les respostes de l'exercici C1 i AP
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals. Cos subaltern
  18/12/2023 Modificació llistes definitives d'admesos del cos subaltern
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals
  18/12/2023 Publicació llistes provisionals de persones que han superat l'exercici subgrups C1 i AP de dia 16/12/2023
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius. Concurs Cos facultatiu subaltern auxiliar de recepció i telèfon
  15/12/2023 Llista provisional baremació
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius. Cossos auxiliars facultatius
  15/12/2023 Llista provisional baremació
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  14/12/2023 Convocatòria entrevista complementaria test personalitat
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals. Cos subaltern
  14/12/2023 Propera publicació de Resolució de modificació de la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses i informació en relació amb la realització de l'exercici del cos subaltern de data 16 de desembre de 2023
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals. Concurs oposició Cos administratiu Mallorca
  14/12/2023 Modificació llistes definitives d'admesos del cos administratiu
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals
  13/12/2023 DISTRIBUCIÓ PER AULES DE LES PERSONES ASPIRANTS CONVOCADES L'EXERCICI D'OPOSICIÓ DEL PROCÉS ESTABILITZACIÓ PER CONCURS OPOSICIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI C1 I AP DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CAIB
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals
  13/12/2023 INDICACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'EXERCICI DE DIA 16/12/2023
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals
  13/12/2023 SORTEIG PÚBLIC DE LA PROVA DE DIA 16/12/2023
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius. Cossos ajudants facultatius. CAF agent de medi ambient
  13/12/2023 Llista provisional baremació
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius. Cossos ajudants facultatius. CAF educador infantil
  13/12/2023 Llista provisional baremació
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius. Cossos ajudants facultatius. Concurs CAF ajudant de laboratori
  13/12/2023 Llista provisional baremació
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius. Cossos ajudants facultatius. Concurs CAF operador d'informàtica
  13/12/2023 Llista provisional baremació
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals
  13/12/2023 INFORMACIÓ SOBRE ADMISSIÓ CONDICIONADA A L'EXAMEN DE DIA 16 DE DESEMBRE D'ESTABILITZACIÓ PER CONCURS OPOSICIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI SUBGRUPS C1 I AP ADMINISTRACIÓ GENERAL
 • ACTUALITZACIO BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA 2021-2022
  12/12/2023 Llista definitiva de la borsa d'interins
 • BORSA EXTRAORDINARIA POLICIA 2023
  12/12/2023 Sol·licitud d'ordre de preferència de municipis
 • BORSES ART. 82 BIS MILLORA OCUPACIO COSSOS GENERALS (PERSONAL FUNCIONARI CARRERA) 2023
  12/12/2023 LLISTA DEFINITIVA DE MERITS
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS EXTRAORDINARI MERITS. Concurs Cos auxiliar tributari
  12/12/2023 Publicació de la llista definitiva amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants del cos auxiliar tributari C2 del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits de l'ATIB
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022. Promocio interna (OPE 2019-2020-2021-2022)
  11/12/2023 REVISIÓ DE L'EXERCICI
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Inspector operacions torn promocio interna
  11/12/2023 Termini d'a·legació/ acreditació de mèrits per a una persona aspirant
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos administratiu. Concurs Cos administratiu Mallorca
  07/12/2023 Publicació de la llista provisional ADDICIONAL amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants, oferiment del lloc de feina, requeriment per l'elecció de llocs i acreditació de requisits del COS ADMINISTRATIU Mallorca
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos administratiu. Concurs Cos administratiu Mallorca
  07/12/2023 Publicació de l'Acord del tribunal C1 per ampliar i requerir un nombre addicional d'aspirants
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos administratiu. Concurs Cos administratiu Eivissa
  07/12/2023 Publicació de la llista definitiva modificada amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants del subgrup C1 Eivissa del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals. Cos superior
  07/12/2023 Informació en relació amb la publicació de les llistes provisionals de persones que han superat l'exercici del cos superior de dia 2/12/2023
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS OPOSICIO. Concurs oposicio Cos Control, Inspeccio i Administracio Tributaria (esc Admin Tributaria). Mallorca
  05/12/2023 Publicació llistes provisionals de persones que han superat l'exercici subgrup A1 de dia 2/12/2023
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals. Cos superior
  05/12/2023 Publicació llistes provisionals de persones que han superat l'exercici subgrup A1 de dia 2/12/2023
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals. Cos superior
  05/12/2023 Informació en relació amb la publicació de les llistes provisionals de persones que han superat l'exercici del cos superior de dia 2/12/2023
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius. Cossos facultatius tècnics. Concurs CFT arquitectura tècnica
  05/12/2023 Llista provisional baremació
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022. Promocio interna (OPE 2019-2020-2021-2022). Cossos generals. Cos de gestio
  05/12/2023 Informació en relació amb la publicació de les llistes provisionals de persones que han superat l'exercici del cos de gestió de dia 25/11/2023
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius. Cossos facultatius tècnics. CFT fisioteràpia
  05/12/2023 Llista provisional baremació
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius. Cossos facultatius tècnics. CFT ATS
  05/12/2023 Llista provisional baremació
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius. Cossos facultatius tècnics. Concurs CFT enginyeria tècnica de mines
  05/12/2023 Llista provisional baremació
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius. Cossos facultatius tècnics. Concurs CFT enginyeria tècnica agrònoma
  05/12/2023 Llista provisional baremació
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius. Cossos facultatius tècnics. Concurs CFT enginyeria tècnica naval
  05/12/2023 Llista provisional baremació
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius. Cossos facultatius tècnics. Concurs CFT enginyería tècnica industrial Eivissa
  05/12/2023 Llista provisional baremació
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius. Cossos facultatius tècnics. Concurs CFT informàtica
  05/12/2023 Llista provisional baremació
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius. Cossos facultatius tècnics. Concurs CFT medi ambient
  05/12/2023 Llista provisional baremació
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius. Cossos facultatius tècnics. Concurs CFT treballador social
  05/12/2023 Llista provisional baremació
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius. Cossos facultatius tècnics. CFT educador social
  05/12/2023 Llista provisional baremació
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius. Cossos facultatius tècnics. Concurs CFT formació
  05/12/2023 Llista provisional baremació
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius. Cossos facultatius tècnics. Concurs CFT tècnic en ocupació i mercat de treball
  05/12/2023 Llista provisional baremació
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius. Cossos facultatius tècnics. Concurs CFT riscs laborals Eivissa
  05/12/2023 Llista provisional baremació
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals. Concurs oposició Cos de gestió Mallorca
  04/12/2023 Publicació llistes provisionals de persones que han superat l'exercici subgrup A2 de dia 2/12/2023
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals
  04/12/2023 Publicació del qüestionari i les respostes de l'exercici A1 i A2
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS OPOSICIO. Concurs oposicio Cos tecnic Inspeccio i Gestio Tributaria (escala de gestio tributaria). Eivissa
  04/12/2023 Publicació llistes provisionals de persones que han superat l'exercici subgrup A2 de dia 2/12/2023
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS OPOSICIO
  04/12/2023 Publicació del qüestionari i les respostes de l'exercici A1 i A2
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Personal laboral
  01/12/2023 PUBLICACIÓ DE LES LLISTES PROVISIONALS RECTIFICADES DE LES PERSONES QUE HAN SUPERAT L'EXERCICI DE LA FASE D'OPOSICIÓ
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals
  01/12/2023 INFORMACIÓ SOBRE ADMISSIÓ CONDICIONADA A L'EXAMEN DE DIA 2 DE DESEMBRE D'ESTABILITZACIÓ PER CONCURS OPOSICIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI SUBGRUPS A1 I A2 ADMINISTRACIÓ GENERAL
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals
  01/12/2023 INFORMACIÓ SOBRE ADMISSIÓ CONDICIONADA A L'EXAMEN DE DIA 2 DE DESEMBRE D'ESTABILITZACIÓ PER CONCURS OPOSICIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI SUBGRUPS A1 I A2 ADMINISTRACIÓ GENERAL
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  30/11/2023 Convocatòria entrevista complementaria test personalitat
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos superior. Concurs Cos superior Mallorca
  30/11/2023 Resolució per la qual es modifica la llista de persones aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  30/11/2023 Llista provisional dels aspirants que han superat el 3r exercici del procés unificat per a la categoria de policia
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals
  30/11/2023 MODIFICACIÓ DE LA DISTRIBUCIÓ D'AULES DE L'EXAMEN DEL 02/12/2023 DEL SUBGRUP A2 DE LA CAIB
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS OPOSICIO
  29/11/2023 DISTRIBUCIÓ D'AULES DE LES PERSONES ASPIRANTS CONVOCADES A L'EXERCICI DELS GRUPS A1 I A2 DE LA FASE D'OPOSICIÓ DEL PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ PEL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ PER COBRIR PLACES DE PERSONAL FUNCIONARI A L'ATIB
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS OPOSICIO
  29/11/2023 SORTEIG PÚBLIC DE LA PROVA DE DIA 2/12/2023
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS OPOSICIO
  29/11/2023 INDICACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'EXERCICI DE DIA 2/12/2023
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals
  29/11/2023 SORTEIG PÚBLIC DE LA PROVA DE DIA 2/12/2023
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals
  29/11/2023 DISTRIBUCIÓ PER AULES DE LES PERSONES ASPIRANTS CONVOCADES L'EXERCICI D'OPOSICIÓ DEL PROCÉS ESTABILITZACIÓ PER CONCURS OPOSICIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI A1 I A2 DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CAIB
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals
  29/11/2023 INDICACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'EXERCICI DE DIA 2/12/2023
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS EXTRAORDINARI MERITS
  28/11/2023 Nomenament i presa de possessió de les persones que han superat el concurs extraordinari de mèrits de diferents cossos de l'Agència Tributària de les Illes Balears, tret del cos auxiliar tributari
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022. Promocio interna (OPE 2019-2020-2021-2022)
  28/11/2023 Publicació llistes provisionals de persones que han superat l'exercici de dia 25/11/2023
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Personal laboral
  28/11/2023 Publicació llistes provisionals de persones que han superat l'exercici de l'oposició
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022. Promocio interna (OPE 2019-2020-2021-2022)
  27/11/2023 Publicació del qüestionari i les respostes de l'exercici
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ
  27/11/2023 Resolució de modificació de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs oposició del personal funcionari
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ
  27/11/2023 Resolució de modificació de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs oposició del personal laboral
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Personal laboral
  27/11/2023 Publicació del qüestionari i les respostes de l'exercici
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS
  27/11/2023 Resolució de modificació de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs de mèrits del personal funcionari
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos superior. Concurs Cos superior Mallorca
  27/11/2023 Publicació de la llista definitiva modificada amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants del subgrup A1 Mallorca del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS EXTRAORDINARI MERITS. Concurs Cos auxiliar tributari
  23/11/2023 REVISIÓ DELS MÈRITS I VISTA DE L'EXPEDIENT
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Personal laboral
  23/11/2023 INFORMACIÓ SOBRE ADMISSIÓ CONDICIONADA A L'EXAMEN DE DIA 25 DE NOVEMBRE D'ESTABILITZACIÓ PERSONAL LABORAL
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Personal laboral
  22/11/2023 SORTEIG PÚBLIC DE LA PROVA DE DIA 25/11/2023
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022. Promocio interna (OPE 2019-2020-2021-2022). Cossos generals
  22/11/2023 INDICACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'EXERCICI DE DIA 25/11/2023
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Personal de Neteja
  22/11/2023 Publicació de la llista provisional ADDICIONAL amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants del grup E, categoria netejador/a de l'illa de Mallorca
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Personal laboral
  22/11/2023 INDICACIONS PER AL DESENVOLUPAMENT DE L'EXERCICI DE DIA 25/11/2023
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022. Promocio interna (OPE 2019-2020-2021-2022). Cossos generals
  22/11/2023 SORTEIG PÚBLIC DE LA PROVA DE DIA 25/11/2023
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral
  21/11/2023 REVISIÓ DELS MÈRITS I VISTA DE L'EXPEDIENT
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Personal de Neteja
  21/11/2023 AJORNAMENT ADJUDICACIONS LLOCS DE PERSONAL DE NETEJA (ESTABILITZACIÓ CONCURS DE MÈRITS)
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Personal de Neteja
  21/11/2023 Publicació de l'Acord del tribunal del Grup E, Nivell 8, categoria Neteja, de l'illa de Mallorca, del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits de personal laboral
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral
  21/11/2023 Publicació nomenament, adjudicacions i data presa possessió relatius al concurs extraordinari de mèrits Grup E, nivells 7 i 8, categories professionals peó especialista, mosso de suport 2 %, peó i socorrista i Grup D, nivell 5, categoria ATE 
 • ACTUALITZACIO BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA 2021-2022
  20/11/2023 Llista definitiva de mèrits
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral
  20/11/2023 Nomenament i presa de possessió de les persones que han superat el concurs extraordinari de mèrits Grup E, nivells 7 i 8, categories professionals peó especialista, mosso de suport 2 %, peó i socorrista i Grup D, nivell 5, categoria professional ATE 
 • ACTUALITZACIO BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA 2021-2022
  20/11/2023 Presentació de documentació als efectes de resoldre els empats per a la constitució de la Borsa
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Peó. Concurs Peó Mallorca
  17/11/2023 Publicació de la llista definitiva modificada amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants del Grup E, nivell 8, categoria professional de peó
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral
  17/11/2023 Publicació de la llista definitiva amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants del Grup D, nivell 5, categoria professional auxiliar tècnic/a educatiu/va
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022. Promocio interna (OPE 2019-2020-2021-2022). Cossos generals
  16/11/2023 SORTEIG PÚBLIC DEL QÜESTIONARI
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral
  16/11/2023 Publicació de la llista definitiva amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants del Grup E, nivells 7 i 8, categories professionals peó especialista, mosso de suport 2 %, socorrista, personal de neteja i peó.
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Personal laboral
  16/11/2023 SORTEIG PÚBLIC DEL QÜESTIONARI
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022. Promocio interna (OPE 2019-2020-2021-2022). Cossos facultatius
  16/11/2023 SORTEIG PÚBLIC DEL QÜESTIONARI
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS OPOSICIO
  16/11/2023 MODIFICACIÓ DE CALENDARI PROCÉS ESTABILITZACIÓ
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS OPOSICIO
  16/11/2023 PUBLICACIÓ DEL CALENDARI CONJUNT DE CAIB, ATIB,CONSELL DE MALLORCA, IMAS I AJUNTAMENT DE CALVIÀ, PER A LA REALITZACIÓ DELS EXERCICIS DEL CONCURS OPOSICIÓ D'ESTABILITZACIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE COSSOS GENERALS
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Personal de Neteja
  15/11/2023 REQUERIMENT D'UNA PERSONA ASPIRANT
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral
  14/11/2023 Publicació de la llista definitiva amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants del Grup C, nivell 4, categoria professional personal tècnic especialista manteniment.
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Personal laboral
  13/11/2023 Ampliació de la distribució per aules de les persones aspirants convocades a l'exercici del procés d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l'Administració de la CAIB
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Personal laboral
  10/11/2023 DISTRIBUCIÓ PER AULES DE LES PERSONES ASPIRANTS CONVOCADES A L'EXERCICI PROCÉS D¿ESTABILITZACIÓ PER CONCURS OPOSICIÓ PER COBRIR LES PLACES DE PERSONAL LABORAL DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA CAIB
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022. Promocio interna (OPE 2019-2020-2021-2022). Cossos generals
  10/11/2023 DISTRIBUCIÓ PER AULES DE LES PERSONES ASPIRANTS CONVOCADES AL PRIMER EXERCICI PEL TORN DE PROMOCIÓ INTERNA DE PERSONAL FUNCIONARI DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA CAIB
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022. Promocio interna (OPE 2019-2020-2021-2022). Cossos facultatius
  10/11/2023 DISTRIBUCIÓ PER AULES DE LES PERSONES ASPIRANTS CONVOCADES AL PRIMER EXERCICI PEL TORN DE PROMOCIÓ INTERNA DE PERSONAL FUNCIONARI DE L'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL DE LA CAIB
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS EXTRAORDINARI MERITS. Concurs Cos Control, Inspeccio i Administracio Tributaria (esc Administracio Tributaria). Mallorca
  09/11/2023 Publicació de la llista definitiva amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants del cos Control, Inspecció i Administració Tributària A1 del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits de l'ATIB
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Concurs Ajudant de cuina Menorca
  09/11/2023 Publicació llista provisional de puntuacions obtingudes, oferiment de llocs de feina, requeriment per l'elecció de llocs i acreditació de requisits del concurs extraordinari de mèrits
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Concurs Cuiner de primera Menorca
  09/11/2023 Publicació llista provisional de puntuacions obtingudes, oferiment de llocs de feina, requeriment per l'elecció de llocs i acreditació de requisits del concurs extraordinari de mèrits
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Concurs Oficial de primera de manteniment
  09/11/2023 Publicació llista provisional de puntuacions obtingudes, oferiment de llocs de feina, requeriment per l'elecció de llocs i acreditació de requisits del concurs extraordinari de mèrits
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2023. CAF, VIGILANT DE RESERVA MARINA. EIVISSA
  09/11/2023 Llista definitiva de la borsa d'internins
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Concurs Oficial de segona de manteniment
  09/11/2023 Publicació llista provisional de puntuacions obtingudes, oferiment de llocs de feina, requeriment per l'elecció de llocs i acreditació de requisits del concurs extraordinari de mèrits
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Concurs Vigilant de seguretat
  09/11/2023 Publicació llista provisional de puntuacions obtingudes, oferiment de llocs de feina, requeriment per l'elecció de llocs i acreditació de requisits del concurs extraordinari de mèrits
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Personal de Neteja
  09/11/2023 Rectificació de dues expansions
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Auxiliar tècnic educatiu
  09/11/2023 DISTRIBUCIÓ HORÀRIA DELS ASPIRANTS PER A LA REVISIÓ DE MÈRITS I VISTA D'EXPEDIENT
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral
  07/11/2023 Aclariment del Tribunal Qualificador, del Grup E, del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022. Promocio interna (OPE 2019-2020-2021-2022)
  06/11/2023 Llistes definitives persones aspirants admeses condicionalment i excloses de les proves selectives per a l'ingrés per promoció interna vertical i promoció interna creuada, inclosa la reserva a persones amb discapacitat
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFT, ESC CIENTIFICA, ESP MEDI AMBIENT. MALLORCA
  06/11/2023 LLISTA DEFINITIVA DE LA BORSA D'INTERINS
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Concurs Peó especialista
  03/11/2023 Publicació llista provisional addicional de puntuacions obtingudes, oferiment de llocs de feina, requeriment per l'elecció de llocs i acreditació de requisits del concurs extraordinari de mèrits de la categoria peó especialista
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022. Promocio interna (OPE 2019-2020-2021-2022)
  03/11/2023 Informació en relació amb els exercicis de promoció interna
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022. Promocio interna (OPE 2019-2020-2021-2022)
  03/11/2023 Informació en relació amb la publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral
  03/11/2023 REVISIÓ DELS MÈRITS I VISTA DE L'EXPEDIENT
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Torn lliure. SFM 2022 Maquinista torn lliure
  02/11/2023 Publicació de les llistes modificades definitiva de puntuacions obtingudes en la fase de concurs i provisional de les persones aspirants seleccionades del concurs oposició de les proves selectives de la categoria Maquinista, pel torn lliure, de SFM
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Auxiliar tècnic educatiu
  02/11/2023 REVISIÓ DELS MÈRITS I VISTA DE L'EXPEDIENT
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Auxiliar tècnic educatiu
  31/10/2023 Publicació llista provisional de puntuacions obtingudes, oferiment de llocs de feina, requeriment per l'elecció de llocs i acreditació de requisits del concurs extraordinari de mèrits
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  31/10/2023 Nomenament assessors especialistes per a col·laborar amb el Tribunal Qualificador en la realització del tercer exercici i criteris d'avaluació
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Concurs Peó especialista
  31/10/2023 Publicació de la declaració d'urgència de la tramitació dels procediments selectius per cobrir les places de les categories professionals d'ATE i peó/na especialista del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Auxiliar tècnic educatiu
  31/10/2023 Publicació de la declaració d'urgència de la tramitació dels procediments selectius per cobrir les places de les categories professionals d'ATE i peó/na especialista del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  30/10/2023 Distribució per aules i espais de les persones aspirants convocades al tercer exercici
 • ACTUALITZACIO BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA 2021-2022
  30/10/2023 Llista provisional de mèrits i relació de persones aspirants que han acreditat mèrits amb defectes formals
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFT, ESC CIENTIFICA, ESP MEDI AMBIENT. MALLORCA
  30/10/2023 Llista definitiva de mèrits
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS EXTRAORDINARI MERITS. Concurs Cos tecnic Inspeccio i Gestio Tributaria (escala de gestio tributaria)
  27/10/2023 Publicació de la llista definitiva amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants del cos Tècnic d'Inspecció i Gestió Tributària A2 del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits de l'ATIB
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS EXTRAORDINARI MERITS. Concurs Cos administratiu tributari. Mallorca
  27/10/2023 Publicació de la llista definitiva amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants del cos administratiu tributari C1 del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits de l'ATIB
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Personal de Neteja
  26/10/2023 Rectificació oferiment places Netejador/a Mallorca
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Torn lliure. SFM 2022 Maquinista torn lliure
  26/10/2023 Publicació de la llista definitiva modificada de persones aspirants que han superat el segon exercici i de la llista definitiva de persones aspirants que han superat la fase d'oposició i termini d'a·legació/ acreditació de mèrits
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS EXTRAORDINARI MERITS. Concurs Cos Control, Inspeccio i Administracio Tributaria (esc Administracio Tributaria). Mallorca
  25/10/2023 REVISIÓ DELS MÈRITS I VISTA DE L'EXPEDIENT
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Inspector operacions torn promocio interna
  25/10/2023 Publicació de la relació provisional modificada de les persones aspirants seleccionades del concurs oposició de les proves selectives de la categoria Inspector d'operacions, pel torn de promoció interna, de SFM
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos auxiliar
  24/10/2023 Correcció d'errades de la borsa del cos auxiliar per a les illes de Mallorca i Menorca
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2023. BORSES EXTRAORDINARIES (AMB PROVA). COS AUXILIAR. EIVISSA
  24/10/2023 Llista definitiva de la borsa d'interins
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Concurs Peó especialista
  24/10/2023 Publicació de l'Acord del tribunal del grup E, categoria peó especialista de l'illa de Mallorca, del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits de personal laboral
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS EXTRAORDINARI MERITS. Concurs Cos Facultatiu Superior de la CAIB (Escala arquitectura). Mallorca
  23/10/2023 Publicació de la llista definitiva amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants del Cos facultatiu Superior de la CAIB (Escala d'arquitectura) del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits de l¿ATIB
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Inspector operacions torn promocio interna
  20/10/2023 Publicació de les llistes modificades de persones aspirants que han superat el 1r i 2n exercici i de puntuacions obtingudes en la fase de concurs de les proves selectives
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals
  19/10/2023 Publicació informativa de les llistes d'aspirants que han superat el concurs extraordinari de mèrits, APLICATS ELS DESEMPATS, dels cossos generals procés estabilització
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos auxiliar
  18/10/2023 Nomenament i presa de possessió de les persones que han superat el concurs extraordinari de mèrits del cos auxiliar del procés excepcional d'estabilització
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Peó
  17/10/2023 Publicació llista provisional de puntuacions obtingudes, oferiment de llocs de feina, requeriment per l'elecció de llocs i acreditació de requisits del concurs extraordinari de mèrits
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  17/10/2023 Comunicació de l'ordre de preferència de les places oferides pels distints ajuntaments segons l'illa d'opció
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  17/10/2023 Llista definitiva dels aspirants que han superat el 2n exercici del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Tècnic especialista manteniment
  17/10/2023 Publicació llista provisional de puntuacions obtingudes, oferiment de llocs de feina, requeriment per l'elecció de llocs i acreditació de requisits del concurs extraordinari de mèrits
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos auxiliar
  17/10/2023 Publicació de diligència addicional de resposta a les al·legacions del cos auxiliar administratiu C2 del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Personal de Neteja
  17/10/2023 Publicació llista provisional de puntuacions obtingudes, oferiment de llocs de feina, requeriment per l'elecció de llocs i acreditació de requisits del concurs extraordinari de mèrits
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Concurs Mosso de suport reserva persones amb discapacitat intel.lectual (2%)
  17/10/2023 Publicació llista provisional de puntuacions obtingudes, oferiment de llocs de feina, requeriment per l'elecció de llocs i acreditació de requisits del concurs extraordinari de mèrits
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Concurs Socorrista
  17/10/2023 Publicació llista provisional de puntuacions obtingudes, oferiment de llocs de feina, requeriment per l'elecció de llocs i acreditació de requisits del concurs extraordinari de mèrits
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral. Concurs Peó especialista
  17/10/2023 Publicació llista provisional de puntuacions obtingudes, oferiment de llocs de feina, requeriment per l'elecció de llocs i acreditació de requisits del concurs extraordinari de mèrits
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals
  14/10/2023 Publicació del nomenament, adjudicacions, data de presa possessió i correspondència dels llocs de feina a la nova reestructuració orgànica, relatiu al concurs extraordinari de mèrits de diferent cossos generals del procés excepcional d'estabilització
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals
  13/10/2023 Nomenament i presa de possessió de les persones que han superat el concurs extraordinari de mèrits dels cossos generals del procés excepcional d'estabilització
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals
  13/10/2023 AJORNAMENT PRESA DE POSSESSIÓ DEL COS AUXILIAR DEL PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ PER CONCURS EXTRAORDINARI DE MÈRITS
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral
  11/10/2023 Publicació de l'Acord del tribunal del grup D, categoria auxiliar tècnic/ca educatiu/va de l¿illa de Mallorca, del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits de personal laboral
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos superior
  06/10/2023 Publicació de la llista definitiva amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants del cos superior A1 del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS EXTRAORDINARI MERITS. Concurs Cos administratiu tributari. Mallorca
  06/10/2023 Publicació llista provisional de puntuacions que han obtingut les persones aspirants, oferiment de llocs de feina, requeriment per l'elecció de llocs i acreditació de requisits del concurs extraordinari de mèrits personal funcionari grup C1 de l'ATIB
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS EXTRAORDINARI MERITS. Concurs Cos tecnic Inspeccio i Gestio Tributaria (escala de gestio tributaria)
  06/10/2023 Publicació llista provisional de puntuacions que han obtingut les persones aspirants, oferiment de llocs de feina, requeriment per l'elecció de llocs i acreditació de requisits del concurs extraordinari de mèrits personal funcionari grup A2 de l'ATIB
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS EXTRAORDINARI MERITS. Concurs Cos auxiliar tributari
  06/10/2023 Publicació llista provisional de puntuacions que han obtingut les persones aspirants, oferiment de llocs de feina, requeriment per l'elecció de llocs i acreditació de requisits del concurs extraordinari de mèrits personal funcionari grup C2 de l'ATIB
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS EXTRAORDINARI MERITS. Concurs Cos Facultatiu Superior de la CAIB (Escala arquitectura). Mallorca
  06/10/2023 Publicació llista provisional de puntuacions que han obtingut les persones aspirants, oferiment de llocs de feina, requeriment per elecció llocs i acreditació requisits del concurs mèrits personal funcionari grup A1 CFS esc arquitectura de l'ATIB
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS EXTRAORDINARI MERITS. Concurs Cos Control, Inspeccio i Administracio Tributaria (esc Administracio Tributaria). Mallorca
  06/10/2023 Publicació llista provisional de puntuacions que han obtingut les persones aspirants, oferiment de llocs de feina, requeriment per l'elecció de llocs i acreditació de requisits del concurs extraordinari de mèrits personal funcionari grup A1 de l'ATIB
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos auxiliar
  06/10/2023 Publicació de la llista definitiva amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants del cos auxiliar administratiu C2 del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos subaltern
  05/10/2023 Exclusió del procés d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits dels aspirants que han obtingut la condició de funcionari de carrera i devolució de taxes
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022. Torn lliure (OPE 2019-2020-2021). Cossos generals. Cos de gestio
  05/10/2023 Exclusió de les proves selectives de personal funcionari 2022 dels aspirants que han obtingut la condició de funcionari de carrera i devolució de taxes
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals. Concurs oposició Cos de gestió Mallorca
  05/10/2023 Exclusió del procés d'estabilització per concurs oposició dels aspirants que han obtingut la condició de funcionari de carrera i devolució de taxes
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals. Cos auxiliar
  05/10/2023 Exclusió del procés d'estabilització per concurs oposició dels aspirants que han obtingut la condició de funcionari de carrera i devolució de taxes
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Concurs Cos de gestió Mallorca
  05/10/2023 Publicació de la llista definitiva amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants del cos de gestió A2 del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022. Torn lliure (OPE 2019-2020-2021). Cossos generals. Cos subaltern
  05/10/2023 Exclusió de les proves selectives de personal funcionari 2022 dels aspirants que han obtingut la condició de funcionari de carrera i devolució de taxes
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022. Torn lliure (OPE 2019-2020-2021). Cossos generals. Cos auxiliar
  05/10/2023 Exclusió de les proves selectives de personal funcionari 2022 dels aspirants que han obtingut la condició de funcionari de carrera i devolució de taxes
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos auxiliar
  05/10/2023 Exclusió del procés d'estabilització per concurs extraordinari de mèritsó dels aspirants que han obtingut la condició de funcionari de carrera i devolució de taxes
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Concurs Cos de gestió Mallorca
  05/10/2023 Exclusió del procés d'estabilització per concurs extraordinari de mèritsó dels aspirants que han obtingut la condició de funcionari de carrera i devolució de taxes
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos subaltern
  05/10/2023 Publicació de la llista definitiva amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants del cos subaltern AP del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals. Cos subaltern
  05/10/2023 Exclusió del procés d'estabilització per concurs oposició dels aspirants que han obtingut la condició de funcionari de carrera i devolució de taxes
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos auxiliar
  05/10/2023 Modificació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral
  29/09/2023 Publicació de l'Acord del tribunal del grup E, categoria netejador/a a l'illa de Menorca, del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits de personal laboral
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS EXTRAORDINARI MERITS. Concurs Cos auxiliar tributari
  27/09/2023 Publicació de l'Acord per ampliar l'annex 2 del tribunal del cos auxiliar tributari, per a l'illa d'Eivissa, del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits de l'ATIB
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFT, ESC HUMAN. I DE C. SOCIALS, ESP TECNIC/A EN OCUP. I MERCAT DE TREBALL.EIVISSA I FORMENTERA
  25/09/2023 PUBLICACIÓ CORRECCIÓ ERRADES
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS EXTRAORDINARI MERITS
  25/09/2023 Resolució de correcció d'errades de la convocatòria del procés d'estabilització per concurs de mèrits de personal funcionari de l'ATIB
 • PROCES SELECTIU 2023 ADVOCACIA (OPE 2021-2022)
  22/09/2023 Llista definitiva d'aprovats del primer exercici amb indicació de les dates del segon exercici del cos d'advocacia
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos administratiu
  22/09/2023 Publicació de la llista definitiva amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants del cos administratiu C1 del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  21/09/2023 Llista provisional aprovats del 2n exercici del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia de determinats municipis de les Illes Balears
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral
  21/09/2023 Publicació de l'Acord del tribunal del grup D, categoria d'ATE, per ampliar i requerir a un nombre addicional d'aspirants per acreditar els mèrits i requisits al·legats en la declaració responsable
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  18/09/2023 Publicació de la plantilla amb les respostes dels examens realitzats en data 16 de setembre de 2023
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022. Torn lliure (OPE 2019-2020-2021). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern (OPE 2019). Auxiliar de suport (2%) Mallorca
  18/09/2023 MODIFICACIÓ DE CALENDARI PROVES SELECTIVES
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals
  18/09/2023 MODIFICACIÓ DE CALENDARI PROCÉS ESTABILITZACIÓ
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022. Promocio interna (OPE 2019-2020-2021-2022)
  18/09/2023 MODIFICACIÓ DE CALENDARI PROVES SELECTIVES
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Personal laboral
  18/09/2023 MODIFICACIÓ DE CALENDARI PROCÉS ESTABILITZACIÓ
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos facultatius
  18/09/2023 MODIFICACIÓ DE CALENDARI PROCÉS ESTABILITZACIÓ
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos auxiliar
  14/09/2023 REVISIÓ DELS MÈRITS I VISTA DE L'EXPEDIENT (Actualització 14/09/2023)
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  13/09/2023 Llista definitiva dels aspirants que han superat el 1r exercici del proces unificat per cobrir les places de la categoria de policia (proves físiques)
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  13/09/2023 Distribució per aules de les persones aspirants convocades al segon exercici i sorteig públic
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Concurs Cos de gestió Mallorca
  13/09/2023 Publicació de la llista d'aspirants afectats per al·legacions presentades per altres aspirants del mateix procediment del GRUP A2 del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits de personal funcionari
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos superior. Concurs Cos superior Mallorca
  13/09/2023 Publicació llista d'aspirants afectats per al·legacions presentades per altres aspirants del mateix procediment del GRUP A1, illa de Mallorca, del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits personal funcionari
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS EXTRAORDINARI MERITS. Concurs Cos tecnic Inspeccio i Gestio Tributaria (escala de gestio tributaria)
  12/09/2023 Publicació dels acords del tribunal del GRUPO A2 en el procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits de personal funcionari de l'Administració general de l'ATIB
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos subaltern
  12/09/2023 REVISIÓ DELS MÈRITS I VISTA DE L'EXPEDIENT
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFT, ESC CIENTIFICA, ESP MEDI AMBIENT. MALLORCA
  11/09/2023 PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA
 • PROCES SELECTIU 2023 ADVOCACIA (OPE 2021-2022)
  08/09/2023 Llista provisional d'aprovats de primer exercici del cos d'advocacia
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFT, ESC CIENTIFICA, ESP MEDI AMBIENT. MALLORCA
  08/09/2023 LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  05/09/2023 Llista provisional de persones aspirants que han superat el primer exercici (proves físiques)
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  05/09/2023 Convocatoria de les persones aspirants al segon exercici (proves de coneixement)
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos auxiliar
  04/09/2023 Modificació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022. Promocio interna (OPE 2019-2020-2021-2022)
  04/09/2023 PUBLICACIÓ DEL NOU CALENDARI DE LES PROVES SELECTIVES DE PROMOCIÓ INTERNA CAIB I DEL PROCÉS EXCEPCIONAL D'ESTABILITZACIÓ PER CONCURS OPOSICIÓ DE PERSONAL LABORAL CAIB
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos subaltern
  04/09/2023 Modificació de la llista de persones aspirants que han superat les proves selectives
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS EXTRAORDINARI MERITS. Concurs Cos auxiliar tributari
  04/09/2023 Publicació de requeriments en el procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari del GRUP C2 de l'Administració general de l'Agència Tributària de les Illes Balears
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals
  04/09/2023 PUBLICACIÓ DEL CALENDARI CONJUNT DE CAIB, ATIB,CONSELL DE MALLORCA, IMAS I AJUNTAMENT DE CALVIÀ, PER A LA REALITZACIÓ DELS EXERCICIS DEL CONCURS OPOSICIÓ D'ESTABILITZACIÓ DE PERSONAL FUNCIONARI DE COSSOS GENERALS
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Personal laboral
  04/09/2023 PUBLICACIÓ DEL NOU CALENDARI DE LES PROVES SELECTIVES DE PROMOCIÓ INTERNA CAIB I DEL PROCÉS EXCEPCIONAL D'ESTABILITZACIÓ PER CONCURS OPOSICIÓ DE PERSONAL LABORAL CAIB
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  29/08/2023 Publicació de l'informe sobre les instruccions del desenvolupament de les proves físiques
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  28/08/2023 Comunicat informatiu a les persones aspirants convocades a les proves físiques
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos subaltern
  23/08/2023 Publicació de la llista provisional ADDICIONAL amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants, oferiment de llocs de feina, requeriment per l'elecció de llocs i acreditació de requisits del COS SUBALTERN Mallorca, Menorca i Eivissa
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos auxiliar
  23/08/2023 Publicació de la llista provisional ADDICIONAL amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants, oferiment de llocs de feina, requeriment per l'elecció de llocs i acreditació de requisits del COS AUXILIAR MALLORCA (personal funcionari)
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos subaltern. Cos subaltern Eivissa torn lliure
  22/08/2023 Correcció d'errades llocs oferts a l'illa d'Eivissa
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022. Torn lliure (OPE 2019-2020-2021). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern (OPE 2019). Auxiliar de suport (2%) Mallorca
  18/08/2023 Informació relativa a la convocatòria del primer exercici d'auxiliar de suport 2%
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  16/08/2023 Llista de persones aspirants convocades a les proves físiques
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS EXTRAORDINARI MERITS
  11/08/2023 Publicació de requeriments en el procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'ATIB
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos subaltern
  11/08/2023 Comunicat d'aclariment en relació a la presentació de documentació del cos subaltern
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS EXTRAORDINARI MERITS
  11/08/2023 PUBLICACIÓ LLISTES INFORMATIVES DE MÈRITS AL·LEGATS DEL PROCÉS EXCEPCIONAL D'ESTABILITZACIÓ PER CONCURS EXTRAORDINARI DE MÈRITS DE L'ATIB I REQUERIMENT PER ACREDITACIÓ DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  10/08/2023 Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  10/08/2023 Convocatòria de les persones aspirants per el primer exercici del procés.
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022
  10/08/2023 Resolució de correcció d'errades de les proves selectives per cobrir places de personal funcionari a l'Administració de la CAIB
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFS,ESC CIENTIFICA, ESP QUIMICA. MALLORCA
  08/08/2023 LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos administratiu. Concurs Cos administratiu Mallorca
  03/08/2023 Correcció de l'expansió del lloc de treball F0176004C
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  03/08/2023 Recordatori darrer dia per realitzar al·legacions persones aspirants excloses
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius
  02/08/2023 Publicació d'ampliació de requeriments en el procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir places de personal funcionari de COSSOS FACULTATIUS TÈCNICS de l'Administració especial de la CAIB
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral
  01/08/2023 Publicació de l'Acord del tribunal del grup D del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits de personal laboral
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Torn lliure. SFM 2022 Gestor estacio torn lliure
  01/08/2023 Publicació de la llista definitiva de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs i de la relació provisional de les persones aspirants seleccionades del concurs oposició
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  27/07/2023 Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d'exclusió
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  27/07/2023 Comunicat en relació amb la comprovació de la titulació acadèmica equivalent a batxillerat
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos auxiliar
  21/07/2023 Publicació de l'Acord del tribunal del subgrup C2 per ampliar i requerir a un nombre addicional d'aspirants per acreditar els mèrits i requisits al·legats en la declaració responsable
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos subaltern
  21/07/2023 Publicació de l'Acord del tribunal d'Agrupacions Professionals per ampliar i requerir a un nombre addicional d'aspirants per acreditar els mèrits i requisits al·legats en la declaració responsable
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral
  20/07/2023 PUBLICACIÓ LLISTES INFORMATIVES DE MÈRITS AL·LEGATS DEL PROCÉS EXCEPCIONAL D'ESTABILITZACIÓ PER CONCURS EXTRAORDINARI DE MÈRITS i REQUERIMENT PER ACREDITACIÓ DE MÈRITS
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral
  20/07/2023 Publicació de requeriments en el procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de la CAIB
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos de gestió
  18/07/2023 Constitució de la borsa de treball ordinària de personal funcionari interí del cos de Gestió
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos de gestió
  18/07/2023 Publicació nomenament funcionaris de carrera del cos de Gestió
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ciencies ambientals Mallorca torn lliure
  18/07/2023 Constitució de la borsa de treball ordinària de personal funcionari interí del CFS Ciències Ambientals
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ciencies ambientals Mallorca torn lliure
  18/07/2023 Publicació nomenament funcionaris de carrera CFS Ciències Ambientals
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS BIOLOGIA
  18/07/2023 Constitució de la borsa de treball ordinària de personal funcionari interí del CFS Biologia
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS BIOLOGIA
  18/07/2023 Publicació nomenament funcionaris de carrera CFS Biologia
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  17/07/2023 Ampliació del termini de presentació de sol·licituds
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  13/07/2023 Comunicat sobre la incidència de presentació de sol·licituds
 • ACTUALITZACIO BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA 2021-2022. ACTUALITZACIO BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA. SECTOR EIVISSA
  06/07/2023 PUBLICACIÓ DE CORRECCIÓ DELS ERRORS ADVERTITS
 • ACTUALITZACIO BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA 2021-2022. ACTUALITZACIO BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA. SECTOR MANACOR
  06/07/2023 PUBLICACIÓ DE CORRECCIÓ DELS ERRORS ADVERTITS
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Cap de maquinistes torn promocio interna
  06/07/2023 Publicació de la llista definitiva de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs i de la relació provisional de les persones aspirants seleccionades del concurs oposició
 • PROCES SELECTIU 2023 INTERVENCIO I AUDITORIA (OPE 2022)
  06/07/2023 Llista provisional de persones admeses i excloses
 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021
  06/07/2023 Publicació de la rectificació de la Resolució de 8 de juny, per la que es constitueix la borsa d'ocupació temporal específica per a la categoria de policia, corresponent a l'illa d'Eivissa
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Unitat supervisio i intervencio torn promocio interna
  03/07/2023 Publicació de la llista definitiva de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs i de la relació provisional de les persones aspirants seleccionades del concurs oposició
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius. Cossos facultatius tècnics. Concurs CFT medi ambient
  30/06/2023 PUBLICACIÓ LLISTES INFORMATIVES DE MÈRITS AL·LEGATS DEL PROCÉS EXCEPCIONAL D'ESTABILITZACIÓ PER CONCURS EXTRAORDINARI DE MÈRITS i REQUERIMENT PER ACREDITACIÓ DE MÈRITS
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius. Cossos facultatius tècnics. Concurs CFT medi ambient
  30/06/2023 Publicació de requeriments en el procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari del CFT, especialitat medi ambient
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFS,ESC CIENTIFICA, ESP QUIMICA. MALLORCA
  29/06/2023 PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022
  29/06/2023 Resolució de modificació de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius
  29/06/2023 Aclariment en relació amb la publicació de requeriments en el procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places del CFS FARMÀCIA MALLORCA de l'Administració especial de la CAIB
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Torn lliure. SFM 2022 Maquinista torn lliure
  29/06/2023 Publicació de la llista definitiva de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs i de la relació provisional de les persones aspirants seleccionades del concurs oposició
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Cap de maquinistes torn promocio interna
  28/06/2023 Llista provisional de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs de les proves selectives de la categoria de cap de maquinistes, pel torn de promoció interna, SFM
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius
  28/06/2023 Publicació de requeriments en el procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari dels cossos facultatius de l'Administració especial de la CAIB
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFS,ESC CIENTIFICA, ESP QUIMICA. MALLORCA
  28/06/2023 LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral
  27/06/2023 Publicació de la modificació de les llistes definitives de persones aspirants admeses i les llistes provisionals de mèrits al·legats, arran l'estimació de diversos recursos de reposició
 • PROCES SELECTIU PERSONAL LABORAL 2022. Torn lliure i promocio interna (OPE 2019-2020-2021)
  27/06/2023 Modificació del Tribunal Qualificador de diverses categories del personal laboral
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Torn lliure. SFM 2022 Unitat supervisio i intervencio torn lliure
  27/06/2023 Publicació de la llista definitiva de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs i de la relació provisional de les persones aspirants seleccionades del concurs oposició
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius. Cossos facultatius tècnics. Concurs CFT medi ambient
  26/06/2023 Resolució per la qual s'exclou dos aspirants del procés excepcional d¿estabilització per concurs extraordinari de mèrits, CFT, especialitat medi ambient
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Maquinista torn promocio interna
  26/06/2023 Publicació de la llista definitiva de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs i de la relació provisional de les persones aspirants seleccionades del concurs oposició
 • ACTUALITZACIO BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA 2021-2022
  26/06/2023 LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral
  26/06/2023 Rectificació d'errades i modificació Tribunal categories Peó especialitzat, Socorrista, Peó, Netejador i Mosso de Suport
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFS,ESC CIENTIFICA, ESP GEOLOGIA. MALLORCA
  24/06/2023 LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Gestor estacions torn promocio interna
  23/06/2023 Publicació de la llista definitiva de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs i de la relació provisional de les persones aspirants seleccionades del concurs oposició
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFT, ESC HUMANISTICA I DE CIENCIES SOCIALS, ESP TREBALL SOCIAL.MALLORCA
  22/06/2023 LLISTA DEFINITIVA DE LA BORSA D'INTERINS
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Inspector operacions torn promocio interna
  22/06/2023 Publicació de la llista definitiva de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs i de la relació provisional de les persones aspirants seleccionades del concurs oposició
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2023. BORSES EXTRAORDINARIES (AMB PROVA). COS AUXILIAR. EIVISSA
  22/06/2023 Publicació al BOIB de la llista definitiva de persones admeses i de la data de realització del exercici
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos auxiliar. Concurs Cos auxiliar Mallorca reserva persones amb discapacitat
  21/06/2023 Modificació de la Resolució per la qual s'ordena la publicació de llistes informatives arran de l'estimació d'un recurs
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos subaltern. Concurs Cos subaltern Eivissa
  19/06/2023 Rectificació de la relació de llocs de treballs oferts del Cos subaltern
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos subaltern. Concurs Cos subaltern Mallorca
  19/06/2023 Rectificació de la relació de llocs de treballs oferts del Cos subaltern
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2023. BORSES EXTRAORDINARIES (AMB PROVA). COS AUXILIAR. EIVISSA
  19/06/2023 Llista definitiva de persones admeses i excloses
 • PROCES SELECTIU PERSONAL LABORAL 2022. Torn lliure i promocio interna (OPE 2019-2020-2021)
  19/06/2023 Modificació Tribunal Qualificador categories Empleat/da de serveis, Peó especialista (Grup E, nivell 7) i Peó (Grup E, nivell 8)
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos superior. Concurs Cos superior Mallorca
  19/06/2023 modificació de la Resolució per la qual s'ofereixen els llocs de feina
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos subaltern
  19/06/2023 Llista provisional de persones aspirants seleccionades del concurs oposició del cos subaltern.
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2023
  17/06/2023 Comunicació publicació convocatòria BOIB
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Torn lliure. SFM 2022 Administratiu/va (Recepcionista) reserva discapacitat
  16/06/2023 Publicació de la llista definitiva de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs i de la relació provisional de les persones aspirants seleccionades del concurs oposició de la categoria recepcionista, pel torn de reserva, de SFM
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Torn lliure. SFM 2022 Administratiu torn lliure
  16/06/2023 Publicació de la llista definitiva de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs i de la relació provisional de les persones aspirants seleccionades del concurs oposició de la categoria administratiu/va, pel torn lliure, de SFM
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Gestor estacions torn promocio interna
  16/06/2023 Llista provisional de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs de les proves selectives de la categoria de gestor d'estació, pel torn de promoció interna, de SFM
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Torn lliure. SFM 2022 Gestor estacio torn lliure
  15/06/2023 Llista provisional de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs de les proves selectives de la categoria de gestor d'estació, pel torn lliure, de SFM
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos auxiliar
  15/06/2023 Llistes provisionals de puntuacions obtingudes en la fase de concurs
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Torn lliure. SFM 2022 Maquinista torn lliure
  15/06/2023 Llista provisional de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs de les proves selectives de la categoria de maquinista, pel torn lliure, de SFM
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Supervisor equip material mobil torn promocio interna
  15/06/2023 Publicació de la llista definitiva de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs i de la relació provisional de les persones aspirants seleccionades del concurs oposició
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals
  14/06/2023 Aclariment sobre les llistes provisionals amb les puntuacions i oferiment de places
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Maquinista torn promocio interna
  14/06/2023 Llista provisional de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs de les proves selectives de la categoria Maquinista, pel torn de promoció interna, de Serveis Ferroviaris de Mallorca
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Unitat supervisio i intervencio torn promocio interna
  14/06/2023 Llista provisional de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs de les proves selectives de la categoria Unitat de supervisió i intervenció, pel torn de promoció interna, de Serveis Ferroviaris de Mallorca
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS OPOSICIO
  13/06/2023 Publicació del calendari de les proves selectives del procés d'estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l'Agència Tributària de les Illes Balears
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022. Promocio interna (OPE 2019-2020-2021-2022)
  13/06/2023 Publicació del calendari de les proves selectives dels cossos generals i cossos facultatius, pel torn de promoció interna, de personal funcionari de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals
  13/06/2023 Publicació del calendari de les proves selectives del procés excepcional d'estabilització per concurs oposició (personal funcionari i laboral)
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Personal laboral
  13/06/2023 Publicació del calendari de les proves selectives del procés excepcional d'estabilització per concurs oposició (personal funcionari i laboral)
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals
  13/06/2023 Publicació de la llista provisional amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants, oferiment de llocs de feina, requeriment per l'elecció de llocs i acreditació de requisits dels cossos generals (personal funcionari)
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals. Cos administratiu. Concurs Cos administratiu Mallorca
  13/06/2023 Correcció de la llista provisional amb les puntuacions obtingudes
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Responsable de material mobil torn promocio interna
  12/06/2023 Llista provisional de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs de les proves selectives de la categoria Responsable de material mòbil, pel torn de promoció interna, de SFM
 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021
  08/06/2023 Publicació de la llista definitiva borsa d'ocupació temporal específica policia
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Inspector operacions torn promocio interna
  08/06/2023 Llista provisional de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs de les proves selectives de la categoria Inspector d'operacions, pel torn de promoció interna, de SFM
 • PROCES SELECTIU 2023 ADVOCACIA (OPE 2021-2022)
  03/06/2023 Llista definitiva de persones admeses i excloses i convocatòria del 1r exercici
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFS, ESC CIENTIFICA, ESP CIENCIES AMBIENTALS.MALLORCA
  02/06/2023 LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFS, ESC CIENTIFICA, ESP CIENCIES AMBIENTALS.MALLORCA
  02/06/2023 PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFS,ESC ENGINYERIA, ESP ENGINYERIA AGRONOMA. MALLORCA
  01/06/2023 LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos subaltern
  01/06/2023 Revisió de la llista provisional de puntuacions de la fase concurs del cos subaltern
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2023. BORSES EXTRAORDINARIES (AMB PROVA). COS AUXILIAR. EIVISSA
  31/05/2023 Llista provisional de persones admeses i excloses
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Inspector operacions torn promocio interna
  31/05/2023 Publicació de la diligència ampliada de resposta a les al·legacions presentades del Tribunal Qualificador de les proves selectives de la categoria Inspector/a d'operacions, pel torn de promoció interna, de SFM
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%)
  29/05/2023 Publicació dels models del 1r exercici
 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021
  26/05/2023 Publicació llista provisional borsa d'ocupació temporal específica
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Torn lliure. SFM 2022 Maquinista torn lliure
  25/05/2023 Llista definitiva d'aprovats del 1r i 2n exercici de les proves selectives de la categoria maquinista, pel torn lliure, de Serveis Ferroviaris de Mallorca
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Torn lliure. SFM 2022 Maquinista torn lliure
  25/05/2023 Llista definitiva de persones aspirants que han superat la fase d'oposició i termini d'a·legació/ acreditació de mèrits
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFS,ESC CIENTIFICA, ESP GEOLOGIA. MALLORCA
  24/05/2023 LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Responsable de material mobil torn promocio interna
  23/05/2023 Llista definitiva de persones aspirants que han superat la fase d'oposició i termini d'a·legació/ acreditació de mèrits
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Responsable de material mobil torn promocio interna
  23/05/2023 Llista definitiva d'aprovats del 1r i 2n exercici de les proves selectives de la categoria responsable de material mòbil, pel torn de promoció interna, de Serveis Ferroviaris de Mallorca
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Gestor estacions torn promocio interna
  23/05/2023 Llista definitiva d'aprovats del 1r i 2n exercici de les proves selectives de la categoria gestor/a estacions, pel torn de promoció interna, de Serveis Ferroviaris de Mallorca
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Gestor estacions torn promocio interna
  23/05/2023 Llista definitiva de persones aspirants que han superat la fase d'oposició i termini d'a·legació/ acreditació de mèrits
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Unitat supervisio i intervencio torn promocio interna
  23/05/2023 Llista definitiva de persones aspirants que han superat la fase d'oposició i termini d'a·legació/ acreditació de mèrits
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Unitat supervisio i intervencio torn promocio interna
  23/05/2023 Llista definitiva d'aprovats del 1r i 2n exercici de les proves selectives de la categoria Unitat supervisió i intervenció, pel torn de promoció interna, de Serveis Ferroviaris de Mallorca
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFT, ESC ENGINYERIA TECNICA, ESP ENGINYERIA TECNICA AGRICOLA . MALLORCA
  23/05/2023 PUBLICACIÓ DE CORRECCIÓ
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Maquinista torn promocio interna
  23/05/2023 Llista definitiva de persones aspirants que han superat la fase d'oposició i termini d'a·legació/ acreditació de mèrits
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFS, ESC CIENTIFICA, ESP CIENCIES AMBIENTALS.MALLORCA
  23/05/2023 LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Maquinista torn promocio interna
  23/05/2023 Llista definitiva d'aprovats del 1r i 2n exercici de les proves selectives de la categoria maquinista, pel torn de promoció interna, de Serveis Ferroviaris de Mallorca
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Torn lliure. SFM 2022 Gestor estacio torn lliure
  23/05/2023 Llista definitiva de persones aspirants que han superat la fase d'oposició i termini d'a·legació/ acreditació de mèrits
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Torn lliure. SFM 2022 Gestor estacio torn lliure
  23/05/2023 Llista definitiva d'aprovats del 1r i 2n exercici de les proves selectives de la categoria gestor/a d'estacions, pel torn lliure, de Serveis Ferroviaris de Mallorca
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Inspector operacions torn promocio interna
  22/05/2023 Llista definitiva d'aprovats del 1r i 2n exercici de les proves selectives de la categoria Inspector/a d'operacions, pel torn de promoció interna, de Serveis Ferroviaris de Mallorca
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Inspector operacions torn promocio interna
  22/05/2023 Llista definitiva de persones aspirants que han superat la fase d'oposició i termini d'a·legació/ acreditació de mèrits
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020)
  18/05/2023 Nomenament de nou assessor especialista per col·laborar amb les proves selectives de SFM
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFT, ESC CIENTIFICA, ESP MEDI AMBIENT. MALLORCA
  13/05/2023 LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS
 • PROCES SELECTIU 2023 INTERVENCIO I AUDITORIA (OPE 2022)
  11/05/2023 Presentació de sol·lcituds
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Inspector operacions torn promocio interna
  11/05/2023 Nova publicació del full de respostes incloent les de reserva de les proves selectives de SFM
 • PROCES SELECTIU 2023 INTERVENCIO I AUDITORIA (OPE 2022)
  11/05/2023 Publicació de convocatòria del procés selectiu del Cos d'Intervenció i Auditoria
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Gestor estacions torn promocio interna
  09/05/2023 Llista provisional d'aprovats del 1r i 2n exercici de les proves selectives de Serveis Ferroviaris de Mallorca
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Maquinista torn promocio interna
  09/05/2023 Llista provisional d'aprovats del 1r i 2n exercici de les proves selectives de Serveis Ferroviaris de Mallorca
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Inspector operacions torn promocio interna
  09/05/2023 Llista provisional d'aprovats del 1r i 2n exercici de les proves selectives de Serveis Ferroviaris de Mallorca
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Responsable area torn promocio interna
  09/05/2023 Llista provisional d'aprovats del 1r i 2n exercici de les proves selectives de Serveis Ferroviaris de Mallorca
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Responsable de material mobil torn promocio interna
  09/05/2023 Llista provisional d'aprovats del 1r i 2n exercici de les proves selectives de Serveis Ferroviaris de Mallorca
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Supervisor equip material mobil torn promocio interna
  09/05/2023 Llista provisional d'aprovats del 1r i 2n exercici de les proves selectives de Serveis Ferroviaris de Mallorca
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020). Promocio interna. SFM 2022 Cap de maquinistes torn promocio interna
  09/05/2023 Llista provisional d'aprovats del 1r i 2n exercici de les proves selectives de Serveis Ferroviaris de Mallorca
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFT, ESC HUMANISTICA I DE CIENCIES SOCIALS, ESP TREBALL SOCIAL.MALLORCA
  05/05/2023 LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS OPOSICIO
  04/05/2023 Publicació de modificació de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs oposició de personal funcionari de l'ATIB
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFS,ESC CIENTIFICA, ESP QUIMICA. MALLORCA
  29/04/2023 PUBLICACIÓ LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020)
  25/04/2023 Nomenament d'assessor especialista per col·laborar amb el Tribunal Qualificador de la categoria de Responsable d'Àrea de les proves selectives de SFM
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFT, ESC HUMAN. I DE C. SOCIALS, ESP TECNIC/A EN OCUP. I MERCAT DE TREBALL.EIVISSA I FORMENTERA
  24/04/2023 LLISTA DEFINITIVA DE LA BORSA D'INTERINS
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020)
  24/04/2023 Nomenament d'assessors especialistes per col·laborar amb diversos Tribunals Qualificadors de les proves selectives de SFM
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFT, ESC CIENTIFICA, ESP MEDI AMBIENT. MALLORCA
  19/04/2023 LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020)
  17/04/2023 Modificació dels Tribunals Qualificadors
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFT, ESC ENGINYERIA TECNICA, ESP ENGINYERIA TECNICA AGRICOLA . MALLORCA
  06/04/2023 LLISTA DEFINITIVA DE LA BORSA D'INTERINS
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020)
  31/03/2023 Llista definitiva de persones admeses i excloses de les proves selectives de Serveis Ferroviaris de Mallorca
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS OPOSICIO
  30/03/2023 Llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses i de la llista provisional de mèrits al·legats, del procés d'estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l'ATIB
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Personal laboral
  30/03/2023 Publicació de designació del Tribunal Qualificador del procés d'estabilització per concurs-oposició del personal laboral
 • PROCES SELECTIU PERSONAL LABORAL 2022
  30/03/2023 Correcció d'errades i modificació dels membres del Tribunal de la convocatòria del procés selectiu per a l'accés a diverses categories del personal laboral
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral
  30/03/2023 Publicació de designació del Tribunal Qualificador del procés d'estabilització per concurs de mèrits del personal laboral
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFT, ESC HUMAN. I DE C. SOCIALS, ESP TECNIC/A EN OCUP. I MERCAT DE TREBALL.EIVISSA I FORMENTERA. CFT,ESC HUMANÍSTICA I DE C. SOCIALS, ESP TÈCNIC/A EN OCUPACIÓ I MERCAT DE TREBALL.FORMENTERA
  22/03/2023 PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFT, ESC HUMAN. I DE C. SOCIALS, ESP TECNIC/A EN OCUP. I MERCAT DE TREBALL.EIVISSA I FORMENTERA. CFT, ESC HUMAN. I DE C.SOCIALS,ESP TÈCNIC/A EN OCUP I M.DE TREBALL.EIVISSA
  22/03/2023 PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos auxiliar
  21/03/2023 Publicació dels llistats de persones a qui s'estén l'estimació de les reclamacions referent a la superació del segon exercici de l'oposició
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFT, ESC HUMAN. I DE C. SOCIALS, ESP TECNIC/A EN OCUP. I MERCAT DE TREBALL.EIVISSA I FORMENTERA
  21/03/2023 LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos auxiliar
  20/03/2023 Acord del Tribunal Qualificador sobre les reclamacions referides a l'aplicació dels punts 1.1.2 i 1.2.2 de l'annex 3 de les bases de la convocatòria
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS estadistica Mallorca torn lliure
  20/03/2023 Llista d'aprovats i termini per a triar lloc de feina i presentar documentació
 • BORSA EXTRAORDINARIA POLICIA 2023
  16/03/2023 Publicació llistes definitives notes amb dret a plaça en el Curs Bàsic Policia Local (44 promoció-grups 3, 4 i 5)
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFS, ESC TECNOLOGIES DE LA INF. I TELECOM., ESP ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIONS
  16/03/2023 LLISTA DEFINITIVA BORSA D'INTERINS
 • BORSA EXTRAORDINARIA POLICIA 2023
  15/03/2023 Publicació modificació bases de la convocatòria per sol·licitar excepcionalment canvi d'illa
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFT, ESC ENGINYERIA TECNICA, ESP ENGINYERIA TECNICA AGRICOLA . MALLORCA
  13/03/2023 PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA
 • BORSA EXTRAORDINARIA POLICIA 2023
  13/03/2023 Publicació llistes provisionals notes amb dret a plaça en el Curs Bàsic Policia Local (44 promoció-grup3)
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2022
  11/03/2023 COMUNICAT EN RELACIÓ AMB L'INICI DELS GRUPS 3 (MALLORCA), 4 (MENORCA) I 5 (EIVISSA) DEL CURS BÀSIC DE POLICIA LOCAL 44 PROMOCIÓ
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFT, ESC SANITÀRIA, ESP FISIOTERÀPIA. EIVISSA
  11/03/2023 Publicació de la resolució d'exclusió de participació d'un aspirant
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFT, ESC ENGINYERIA TECNICA, ESP ENGINYERIA TECNICA AGRICOLA . MALLORCA
  10/03/2023 LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2022
  10/03/2023 Publicació BOIB relació aspirants restants que han superat les proves selectives de la fase d'oposició del procés unificat i adjudicació de places de la categoria de policia.
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2022
  07/03/2023 Llista definitiva daspirants aprovats del procés selectiu amb adjudicació de plaçes restants
 • PROCES SELECTIU PERSONAL LABORAL 2022
  07/03/2023 Llistes provisionals de persones admeses i excloses de les proves selectives per a l'accés a diverses categories del personal laboral
 • BORSA EXTRAORDINARIA POLICIA 2023
  07/03/2023 Comunicació errada material en la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses Eivissa i Formenera
 • BORSA EXTRAORDINARIA POLICIA 2023
  03/03/2023 Publicació llista provisional borsa d'ocupació temporal específica, per a la categoria de policia
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%)
  03/03/2023 Llista definitiva aprovats oposició i ordre prelació final
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2022
  27/02/2023 Acreditació requisits
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2022
  24/02/2023 COMUNICAT EN RELACIÓ AMB L'INICI DEL PROPER CURS BÀSIC DE POLICIA LOCAL 44 PROMOCIÓ
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFT, ESC ARQUITECTURA TECNICA.MALLORCA
  24/02/2023 LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFT, ESC ENGINYERIA TECNICA, ESP ENGINYERIA TECNICA AGRICOLA . MALLORCA
  23/02/2023 LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2022
  23/02/2023 Comunicat relatiu al NOU procès extraordinari per constituir una BORSA DE TREBALL TEMPORAL específica, descentralitzada per illes, per la categoria de policia.
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2022
  23/02/2023 Publicació BOIB relació aspirants que han superat les proves selectives de la fase d'oposició del procés unificat i adjudicació de places de la categoria de policia.
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFS,ESC ENGINYERIA, ESP ENGINYERIA INDUSTRIAL. MALLORCA
  21/02/2023 PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2022
  21/02/2023 Nova llista definitiva d'aprovats i adjudicació de places
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS
  20/02/2023 PUBLICACIÓ LLISTES INFORMATIVES DE MÈRITS AL·LEGATS DEL PROCÉS EXCEPCIONAL D'ESTABILITZACIÓ PER CONCURS EXTRAORDINARI DE MÈRITS i REQUERIMENT PER ACREDITACIÓ DE MÈRITS (PERSONAL FUNCIONARI)
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS
  20/02/2023 INFORMACIÓ EN RELACIÓ AMB EL REQUERIMENT PER L'ACREDITACIÓ DE MÈRITS (PERSONAL FUNCIONARI) DE LES LLISTES INFORMATIVES DE MÈRITS AL·LEGATS DEL PROCÉS EXCEPCIONAL D'ESTABILITZACIÓ PER CONCURS EXTRAORDINARI DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFS, ESC TECNOLOGIES DE LA INF. I TELECOM., ESP ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIONS
  20/02/2023 LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%)
  20/02/2023 Llista definitiva fase mèrits i provisional aprovats oposició
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFS,ESC ENGINYERIA, ESP ENGINYERIA DE FORESTS. MALLORCA
  18/02/2023 LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFT, ESC HUMAN. I DE C. SOCIALS, ESP TECNIC/A EN OCUP. I MERCAT DE TREBALL.EIVISSA I FORMENTERA
  17/02/2023 LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021
  16/02/2023 Publicació de la llista definitiva borsa d'ocupació temporal específica policia
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS OPOSICIO
  15/02/2023 Llista provisional de persones admeses i excloses del procés d'estabilització pel sistema de concurs oposició de personal funcionari de l'Agència Tributària de les Illes Balears
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS OPOSICIO
  15/02/2023 Publicació de base de dades de preguntes i de respostes alternatives del procés d'estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l'Agència Tributària de les Illes Balears
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Personal laboral
  11/02/2023 Resolució de modificació de la convocatòria del procés d'estabilització per concurs oposició de personal laboral de la CAIB
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius
  11/02/2023 Resolució de modificació de la convocatòria del procés d'estabilització per concurs de mèrits de personal funcionari de la CAIB
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals
  11/02/2023 Resolució de modificació de la convocatòria del procés d'estabilització per concurs oposició de personal funcionari de la CAIB
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals
  11/02/2023 Resolució de modificació de la convocatòria del procés d'estabilització per concurs de mèrits de personal funcionari de la CAIB
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos facultatius
  11/02/2023 Resolució de modificació de la convocatòria del procés d'estabilització per concurs oposició de personal funcionari de la CAIB
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral
  11/02/2023 Resolució de modificació de la convocatòria del procés d'estabilització per concurs de mèrits de personal laboral de la CAIB
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CAF, ESC PROFESSIONAL INFRAESTRUCTURES.MENORCA
  09/02/2023 PUBLICACIÓ LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFS, ESC TECNOLOGIES DE LA INF. I TELECOM., ESP ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIONS
  08/02/2023 LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2022
  08/02/2023 Requeriment acreditació requisits
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2022
  08/02/2023 Convocatòria repetició proves físiques
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2022
  08/02/2023 Comunicat llista provisional d'aprovats
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2022
  08/02/2023 Publicació llista definitiva tercer exercici.
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals
  04/02/2023 Modificació dels Tribunals Qualificadors del procés excepcional d'estabiltizació per concurs extraordinari de mèrits
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%)
  03/02/2023 Llista provisional baremació mèrits
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. CFT, ESC TECNOLOGIES DE LA INF. I TELECOM,ESP. INFORMATICA.MALLORCA
  01/02/2023 LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2022
  31/01/2023 Llista provisional dels aspirants que han superat el 3r exercici del procés unificat per a la categoria de policia
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2022
  30/01/2023 Esmena sol·licituds ordre preferència de les places ofertes pels diferents ajuntaments segons l'illa d'opció
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC ARQUITECTURA, MALLORCA
  28/01/2023 LLISTA DEFINITIVA DE LA BORSA D'INTERINS
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS
  25/01/2023 Informació relativa a la correcció d'errades publicada de les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en el procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFS, ESC TECNOLOGIES DE LA INF. I TELECOM., ESP ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIONS
  24/01/2023 PUBLICACIÓ DE MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2022
  24/01/2023 Convocatòria entrevista complementaria test personalitat
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS
  21/01/2023 Publicació de Resolució de correcció d'errades de les llistes definitives de persones admeses i excloses de personal funcionari del concurs extraordinari de mèrits
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS
  19/01/2023 Modificació dels Tribunals Qualificadors del procés excepcional d'estabiltizació per concurs extraordinari de mèrits
 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021
  19/01/2023 Correcció d'errades advertides en la publicació de la Resolució de 17 de gener de 2023
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2022
  18/01/2023 Notes definitives aspirants amb proves físiques ajornades
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2022
  18/01/2023 Llista definitiva dels aspirants que han superat el 1r i 2n exercici del proces unificat per cobrir les places de la categoria de policia
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2022
  18/01/2023 Comunicació de l'ordre de preferència de les places oferides pels distints ajuntaments segons l'illa d'opció
 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021
  18/01/2023 Publicació llista provisional borsa d'ocupació temporal específica i model de sol·licitud ajuntaments
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022
  17/01/2023 Correcció d'errades de la convocatòria de les proves selectives, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva discapacitat, de personal funcionari
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022
  17/01/2023 Correcció d'errades de la convocatòria de les proves selectives per a l'ingrés a l'especialitat auxiliar de suport reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual
 • PROCES SELECTIU PERSONAL LABORAL 2022
  17/01/2023 Correcció d'errades de la convocatòria del procés selectiu per a l'accés a diverses categories del personal laboral
 • PROCES SELECTIU PERSONAL LABORAL 2022
  17/01/2023 Modificació de la composició dels membres del Tribunal qualificador del procés selectiu per a l'accés a diverses categories del personal laboral
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS
  16/01/2023 Designació dels Tribunals Qualificadors del procés d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per personal funcionari de l'Administració general i especial de la CAIB
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius
  14/01/2023 Resolució de designació dels Tribunals Qualificadors del procés d'estabilització per concurs de mèrits
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals
  14/01/2023 Resolució de designació dels Tribunals Qualificadors del procés d'estabilització per concurs de mèrits
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ
  13/01/2023 Base de dades de preguntes del concurs oposició
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022. Promocio interna (OPE 2019-2020-2021-2022)
  13/01/2023 Base de dades de preguntes de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn de PROMOCIÓ INTERNA, per cobrir places de personal funcionari a l'Administració de la CAIB
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%)
  12/01/2023 RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022. Promocio interna (OPE 2019-2020-2021-2022)
  09/01/2023 Base de dades de preguntes de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn de PROMOCIÓ INTERNA, per cobrir places de personal funcionari a l'Administració de la CAIB
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ
  02/01/2023 Base de dades de preguntes del concurs oposició
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2022
  27/12/2022 Nomenament assessors especialistes per a col·laborar amb el Tribunal Qualificador en la realització del tercer exercici
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS EXTRAORDINARI MERITS
  27/12/2022 Convocatòria procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits de personal funcionari de l'ATIB
 • PROCES SELECTIU ATIB 2022. ESTABILITZACIO CONCURS OPOSICIO
  27/12/2022 Convocatòria procés d'estabilització pel sistema de concurs oposició de personal funcionari de l'ATIB
 • PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020)
  24/12/2022 Convocatòria proves selectives pel torn lliure i pel torn de promoció interna del personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca
 • PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022
  20/12/2022 Convocatòria proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2022
  12/12/2022 Llista provisional aprovats del 1r i 2n exercici del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia de determinats municipis de les Illes Balears
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ
  29/11/2022 Llistes provisionals de mèrits al·legats del procés d'estabilització de l'Administració de la CAIB
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ
  29/11/2022 Llistes definitives de persones admeses i excloses del procés d'estabilització de l'Administració de la CAIB
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS
  29/11/2022 Llistes provisionals de mèrits al·legats del procés d'estabilització de l'Administració de la CAIB
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS
  29/11/2022 Llistes definitives de persones admeses i excloses del procés d'estabilització de l'Administració de la CAIB
 • PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2022
  29/11/2022 Declaració responsable per a la realització de les proves físiques
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ
  29/11/2022 ACLARIMENT SOBRE LES LLISTES PROVISIONALS DE MÈRITS AL·LEGATS
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ
  11/11/2022 Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions del procés d'estabilització per concurs oposició per les places personal funcionari CFS tècnic ocupació i mercat treball i CFT conservació i restauració de documents gràfics
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ
  04/11/2022 Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions del procés d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal laboral de l'Administració general i especial de la CAIB
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ
  04/11/2022 Llistes provisionals de persones admeses i excloses i termini d'al·legacions del procés d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general i especial de la CAIB
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%)
  31/10/2022 Llista definitiva d'aprovats en la fase d'oposició i acreditació dels mèrits
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos subaltern
  27/10/2022 Models d'examen del 2n exercici del cos subaltern
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%)
  25/10/2022 Llista provisional d'aprovats de la fase d'oposició
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFS, ESC TECNOLOGIES DE LA INF. I TELECOM., ESP ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIONS
  21/10/2022 LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022
  19/10/2022 Comunicat sobre devolució d'ingressos indeguts
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%)
  18/10/2022 Llista definitiva d'aprovats del 2on exercici
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ
  10/10/2022 Comunicat sobre modificació de barem de mèrits
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS
  10/10/2022 Comunicat sobre modificació barem de mèrits
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos facultatius
  06/10/2022 Resolució de correcció d'errades de la convocatòria del procés d'estabilització per concurs de mèrits de personal funcionari de la CAIB
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Personal laboral
  06/10/2022 Resolució de correcció d'errades de la convocatòria del procés d'estabilització per concurs de mèrits de personal laboral de la CAIB
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos facultatius
  06/10/2022 Resolució de correcció d'errades de la convocatòria del procés d'estabilització per concurs oposició de personal funcionari de la CAIB
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS. Cossos generals
  06/10/2022 Resolució de correcció d'errades de la convocatòria del procés d'estabilització per concurs de mèrits de personal funcionari de la CAIB
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%)
  06/10/2022 Llista provisional d'aprovats del 2on exercici
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Cossos generals
  06/10/2022 Resolució de correcció d'errades de la convocatòria del procés d'estabilització per concurs oposició de personal funcionari de la CAIB
 • PROCÉS ESTABILITZACIÓ 2022. ESTABILITZACIÓ CONCURS OPOSICIÓ. Personal laboral
  06/10/2022 Resolució de correcció d'errades de la convocatòria del procés d'estabilització per concurs oposició de personal laboral de la CAIB
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%)
  26/09/2022 Nomenament assessor especialista tribunal
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFS, ESC TECNOLOGIES DE LA INF. I TELECOM., ESP ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIONS
  15/09/2022 LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXLOSOS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos subaltern
  13/09/2022 Llista provisional d'aprovats del 1r exercici del cos subaltern
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%)
  07/09/2022 RECTIFICACIÓ DATA I HORA 2on EXAMEN
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%)
  05/09/2022 Llista definitiva d'aprovats del 1er exercici del Cos facultatiu subaltern, auxiliar de suport 2% i comunicació dels torns (data i hora) 2on exercici
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (TRAMITACIÓ N.SIMPLIFICADA). CFT, ESC ENGINYERIA TECNICA, ESP ENGINYERIA TECNICA AGRICOLA . MALLORCA
  01/09/2022 LLLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%)
  25/08/2022 Modificació de la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, arran estimació d'un recurs
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%)
  21/07/2022 Revisió primer exercici cos facultatiu subaltern, auxiliar de suport (2%)
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%)
  22/06/2022 Instruccions pel 1er exercici del tribunal del cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport:
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%)
  22/06/2022 Data i hora del sorteig del primer exercici del cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%)
  22/06/2022 Distribució per aules del primer exercici de dia 28 de juny del cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%)
  30/05/2022 Acord del Tribunal Qualificador del cos facultatiu subaltern
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%)
  30/05/2022 Llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses de les proves selectives al cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport reserva 2%
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%)
  11/05/2022 Data de realització del primer exercici proves selectives Cos Facultatiu Subaltern, reserva del 2% persones amb discapacitat
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%)
  04/04/2022 Llistes provisionals admesos i exclosos cos facultatiu subaltern, auxiliar suport reserva 2%
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%)
  09/12/2021 Guia accessible de la convocatoria
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos auxiliar
  12/03/2020 Ajornades totes les proves d'oposicions a la CAIB convocades per als propers 30 dies. L'EBAP informarà de la nova data dels exàmens ajornats al més aviat possible


 • català . castellano