Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

BORSES AGENTS COVID 2021


Resolució aprovació llistes provisionals admesos i exclosos borses agents covid

Data publicació: 14/09/2021

Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de dos dies hàbils comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si la persona interessada no acompleix el requeriment dins el termini esmentat, l'Administració considerarà que desisteix de la sol·licitud.

Podeu consultar la resolució a la Seu Electrònica:

(sèu electrònica)


català . castellano