Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFS BIOLOGIA


Modificació composició Tribunal Qualificador CFS especialitat biología

Data publicació: 05/05/2022

En data 5 de maig de 2022 es publica en el BOIB núm. 59 la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de modificació de la composició del Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala científica, especialitat biologia, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019.

Podeu consultar la Resolució en el l'enllaç següent:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/59/1110447


català . castellano