Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA


LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS

Data publicació: 23/05/2022

En data de 23 de maig de 2022 es publiquen les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses del concurs per constituir una borsa extraordinŕria per cobrir, amb carŕcter d'interinitat, places vacants del cos subaltern, de l'Administració general de la Comunitat Autňnoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de cinc dies hŕbils, comptadors des de l'endemŕ de la publicació d'aquesta Resolució (del 24 al 30 de maig), per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si la persona interessada no acompleix el requeriment dins el termini esmentat l'Administració considerarŕ que desisteix de la solˇlicitud.

* Admissió condicional de catalŕ:
Les persones que figurin amb *Admissió condicional de catalŕ*, queden condicionades a la presentació de la resolució d'homologació de catalŕ o la presentació del certificat de catalŕ definitiu (segons sigui el cas) amb anterioritat a la publicació de la llista provisional de la puntuació obtinguda a la prova selectiva i la valoració provisional de mčrits.

Podeu consultar les llistes esmentades en la pŕgina web http://oposicions.caib.es, accedint al trŕmit corresponent.


catalŕ . castellano