Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA


Instruccions prova selectiva borsa extraordinària

Data publicació: 16/06/2022

Es fan publiques les instruccions del tribunal de les proves selectives per a la borsa del cos subaltern:

1. Les persones aspirants, durant l'exercici, no podran tenir a la seva disposició cap mòbil o rellotge intel·ligent ni cap altre dispositiu electrònic ni fer ús de cap sistema auditiu (excepte per prescripció mèdica).

2. Les persones que arribin tard només podran entrar a l'aula corresponent sempre i quan encara no s'hagi repartit cap examen.

3. Una vegada que s'hagin repartit els exàmens en un aula, ningú no es podrà moure del seu seient fins que hagi lliurat l'exercici, tret de causes de força major. Per anar al bany, el temps no s'interromprà per aquesta circumstància. En cas d'haver de sortir per alletament, aquest temps sí que s'interromprà i es podrà recuperar.

4. Les persones aspirants només podran tenir, damunt la taula, bolígraf, cinta correctora, identificació personal, els fulls d'examen i el qüestionari per respondre. També aigua, gel desinfectant, caramels o similar.

5. Les persones aspirants només podran utilitzar bolígrafs d'un color (blau o negre). No podran utilitzar bolígrafs de dos colors diferents.

6. Les persones aspirants podran endur-se'n els fulls de preguntes una vegada entregat el full de respostes.

Així mateix es publiquen les instruccions sobre mesures de seguretat i higiene. Podeu consultarles al següent enllaç:
Mesures seguretat i higiene


català . castellano