Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA


Llista provisional de puntuacions de l'exercici i valoració de mèrits, i requeriment als aspirants per acreditar el nivell de català

Data publicació: 14/07/2022

En data 14 de juliol de 2022 es fa pública la llista provisional de puntuacions de l'exercici i la valoració de mèrits i el requeriment als aspirants per tal d' acreditar el nivell de llengua catalana.

Els aspirants disposen d'un termini de cinc dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta llista, per al·legar les rectificacions pertinents sobre la puntuació de l'exercici i sobre la valoració provisional de mèrits.

Es REQUEREIX a les persones aspirants que consten a la llista següent, perquè en un termini de CINC DIES HÀBILS acreditin els mèrits de nivell de llengua catalana, atès que no s'han pogut comprovar tots o alguns d'aquests mèrits (punt 9.3 de les bases de la convocatòria).

Podeu consultar la llista de persones requerides a continuació:

Requeriments nivell català.Mallorca

Requeriments nivell català.Menorca

Requeriments nivell català.Eivissa


català . castellano