Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFS, ESC SANITŔRIA, ESP MEDICINA. MALLORCA, MENORCA I EIVISSA


LLISTA PROVISIONAL DE MČRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MČRITS AMB DEFECTES FORMALS

Data publicació: 11/08/2022

En data d'11 d'agost de 2022 es fa pública la llista provisional amb les puntuacions i la relació de persones que han acreditat mčrits amb defectes formals del concurs per constituir una borsa del CFS, esc. sanitŕria, esp. medicina, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa.

Les persones aspirants disposen d'un termini de DEU dies hŕbils, comptadors a partir de l'endemŕ de la publicació de la llista (del 12 al 26 d'agost), per alˇlegar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mčrits del concurs.

Dins aquest termini,les persones interessades poden veure l'expedient de valoració a la web de l'EBAP.
Les persones que hagin d'esmenar o aclarir algun mčrit,sense perjudici que també demanin revisió dels mčrits, han de presentar la documentació original o la cňpia corresponent en el Registre General de l'EBAP mitjançant un escrit dirigit a la Comissió T. de Valoració.
Si la persona candidata presenta la documentació mitjançant Correus o en un altre registre públic,dins el termini esmentat ha d'avançar-la necessŕriament a la Comissió, perquč es pugui valorar el mčrit corresponent mitjançant fax (971 177 620) o correu electrňnic oposicions@caib.es.

S'informarŕ de la data de la sessió de revisió en un proper comunicat, a la qual podran assistir les persones aspirants que l'hagin solˇlicitat en termini. Les persones aspirants no residents a Mallorca han de solˇlicitar la revisió telefňnica expressament i indicar un núm.de telčfon a l'efecte que la Comissió pugui contactar-hi.

Podeu consultar la llista provisional amb les puntuacions en la pŕg web http://oposicions.caib.es, accedint al corresponent procediment.

Així mateix,podeu consultar la relació de persones que han acreditat mčrits amb defectes formals a l'apartat de darrers comunicats.

Requeriments


catalŕ . castellano