Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos subaltern


1r exercici cos subaltern. Admissió condicionada persones amb discapacitat

Data publicació: 25/08/2022

En data de 25 d'agost de 2022 es publica en el BOIB núm. 112 la Resolució de la consellera de Presidčncia, Funció Pública i Igualtat, per la qual s'acorda l'admissió condicionada de persones amb discapacitat per a participar en el primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés en el cos subaltern de l'Administració general de la Comunitat Autňnoma de les Illes Balears, convocades per resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019 (BOIB núm. 57 de 30 d'abril)

Podeu consultar la resolució esmentada en l'enllaç següent:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/112/1117913


catalŕ . castellano