Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFS, ESC HUMAN.I C.SOCIALS, ESP ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA


Llista definitiva de puntuacions de l'exercici i valoració de mèrits i presentació de documentació als efectes de resoldre els empats

Data publicació: 01/09/2022

En data1 de setembre de 2022 es fa pública la llista definitiva de puntuacions de l'exercici i valoració de mèrits de la borsa extraordinària del cos facultatiu superior, especialitat assessorament lingüístic.

S'informa a les persones incloses en el llistat següent que, una vegada aplicats els criteris de desempat establerts en el punt 11.2 de les bases de la convocatòria que regeixen aquest procés selectiu, i per tal de poder resoldre els empats que encara persisteixen, disposen d'un termini de DEU dies hàbils des del següent a la publicació d'aquest comunicat per presentar la documentació acreditativa de les situacions que es relacionen a continuació, de l'esmentat punt 11.2.2., referides a la prelació i desempat en consideració a les situacions de:

- Tenir més càrregues familiars.
- Ser una dona víctima de violència de gènere.

MALLORCA
***7004* VIVES TOMAS, MARIA LOURDES
***1725* CAMPINS MELIS, MARIA MERCÈ

EIVISSA
***4768* JOSÉ PRAT, RUT
***0176* LUZÓN DÍAZ, RUBÉN

La presentació de la documentació acreditativa de les situacions esmentades s'ha de presentar en el Registre general de l'EBAP o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


català . castellano