Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFT, ESC ARXIUS, MUSEUS, BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIÓ. MALLORCA I MENORCA


CORRECCIÓ ERRADES LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS

Data publicació: 10/11/2022

En data 10 de novembre de 2022 es publica en el BOIB núm. 145 la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d'errades de la Resolució de 19 d'octubre de 2022 de per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del concurs per constituir borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Mallorca i Menorca.

Podeu consultar la Resolució esmentada en l'enllaç següent:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/145/1122507


català . castellano