Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2022


Comunicació de l'ordre de preferència de les places oferides pels distints ajuntaments segons l'illa d'opció

Data publicació: 18/01/2023

D'acord amb el que es disposa en la base 7.7 de la convocatòria s'atorga un termini de tres dies hàbils als interessats perquè comuniquin l'ordre de preferència de les places oferides pels distints ajuntaments segons l'illa d'opció amb l'objectiu d'agilitar la tramitació del procés selectiu i poder garantir, en el supòsit que l'aspirant hagi superat el procés selectiu, el nomenament com a personal funcionari en pràctiques per part de l'ajuntament corresponent. Les persones interessades hauran de descarregar-se l'arxiu disponible en la pàgina web http://oposicions.caib.es i a la seu electrònica, haurà d'emplenar només l'apartat corresponent a totes les places de l'illa on es presenta, signar-ho i després adjuntar-ho en format PDF en el tràmit electrònic habilitat en la seu electrònica.

sol·licitud ordre preferència Mallorca

sol·licitud ordre preferència Menorca

sol·licitud ordre preferència Eivissa-Formentera

Els links de la seu electrònica són:

Mallorca: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/5374202

Menorca: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/5374232

Eivissa-Formentera: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/5374257

En relació al tràmit heu de tenir en compte que només s'hi pot accedir de les següents maneres:

- Certificat digital
- Clau permanent
- DNI electrònic


català . castellano