Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFT, ESC HUMAN. I DE C. SOCIALS, ESP TECNIC/A EN OCUP. I MERCAT DE TREBALL.EIVISSA I FORMENTERA


LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS

Data publicació: 17/02/2023

El 17 de febrer de 2023 es publica llista provisional amb puntuacions i relació d'aspirants que han acreditat mèrits amb defectes formals del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places del CFT, escala humanística i ciències socials, espec. tècnic/-a en ocupació i mercat de treball, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes d'Eivissa i Formentera
Les persones aspirants disposen de CINC dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista , per al·legar les rectificacions que considerin sobre la valoració provisional de mèrits del concurs. Podeu consultar les llistes esmentades en la pàgina del cos i la valoració particular dins l'apartat Consulta personal de la pàgina del Portal de l'opositor: http://oposicions.caib.es

Les persones que hagin d'esmenar o aclarir algun mèrit, sense perjudici que també demanin revisió dels mèrits, han de presentar la documentació original o còpia corresponent en el Registre General de l'EBAP mitjançant un escrit dirigit a la Comissió Tècnica de Valoració. Si es presenta la documentació mitjançant Correus o en un altre registre públic,dins el termini esmentat, ha d'avançar-la a la Comissió, per correu electrònic a oposicions@caib.es.
Les persones que hagin sol·licitat la revisió en termini, residents a Mallorca, es poden personar el dia 17 de març de 2023 a les 11h a l'Aula 4 de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors,10,3r, ). Els aspirants que varen optar i/o resideixin a una illa diferent a Mallorca poden sol·licitar revisió telefònica indicant un número de telèfon .
Podeu consultar la relació de persones que han acreditat mèrits amb defectes formals a l'apartat de darrers comunicats. Requeriments


català . castellano