Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2022


Comunicat relatiu al NOU procès extraordinari per constituir una BORSA DE TREBALL TEMPORAL específica, descentralitzada per illes, per la categoria de policia.

Data publicació: 23/02/2023

Que en data 16 de febrer de 2023 es va publicar al BOIB Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es convoca un NOU procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el próxim dilluns dia 27 de febrer.

Per participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, els requisits que es detallen a continuació, els quals s¿han de mantenir durant tot el procés selectiu:

- Haver aprovat, sense obtenir plaça, la fase d'oposició d'un procés selectiu d'accés com a funcionari de carrera de la categoria de policia de qualsevol ajuntament de les Illes Balears.

-Que tots els exercicis que conformen la fase d'oposició del procés selectiu s'hagin realitzat entre l'1 de gener de 2021 i la data de finalització del termini per presentar sol·licituds, sempre que en aquest període s¿hagi aprovat la llista definitiva de notes.

Els aspirants han de presentar una sol·licitud de forma electrònica amb la formalització del corresponent tràmit telemàtic disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració i a la web http://oposicions.caib.es.

Mallorca: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/5568713

Menorca: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/5569354

Eivissa-Formentera: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/5569413


català . castellano