Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2022


Llista definitiva daspirants aprovats del procés selectiu amb adjudicació de plaçes restants

Data publicació: 07/03/2023

En data 7 de febrer de 2023 es fa pública la llista definitiva d'aspirants aprovats del procés selectiu per l'illa de Mallorca i l'adjudicació definitiva de places restants dels diversos ajuntaments.

Podeu consultar la diligčncia i la llista a continuació: Llista definitiva aspirants restants

Contra aquest acord les persones aspirants poden interposar un recurs d'alçada davant la Consellera de Presidčncia, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemŕ que s'hagin publicat les llistes , d'acord amb el que disposen els articles 121 i següents, en relació amb l'article 112 de la Lle 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


catalŕ . castellano