Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

BORSA EXTRAORDINARIA POLICIA 2023


Publicació llistes provisionals notes amb dret a plaça en el Curs Bàsic Policia Local (44 promoció-grup3)

Data publicació: 13/03/2023

En data 13 de març es fa publica la Resolució de la llista provisional d'aspirants ordenats de major a menor puntuació per cada illa i indicant qui té dret a plaça en el pròxim curs bàsic de capacitació per accedir a la categoria de policia local.

Poden consultar la Resolució a continuació:
Llista provisional nota i provisional adjudicació de places

Les persones aspirants disposaran d'un termini de 2 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació del llistat anterior per presentar les al·legacions que considerin oportunes (14 i 15 de març). Hauran de presentar l' al.legació de forma electrònica amb la formalització del corresponent tràmit telemàtic disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració:
Mallorca: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/5568713
Menorca: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/5569354
Eivissa i Formentera: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/5569413

IMPORTANT, és necessari que aquelles persones que presentin al·legacions mitjançant el tràmit telemàtic les avancin juntament amb el justificant de presentació a l'adreça de correu electrònic: formaciopolicial@ebap.caib.es


català . castellano