Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFT, ESC ARXIUS, MUSEUS, BIBLIOTEQUES I DOCUMENTACIÓ. MALLORCA I MENORCA


PUBLICACIÓ DE CORRECCIÓ DELS ERRORS ADVERTITS A LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXLOSOS. MALLORCA

Data publicació: 16/03/2023

En el BOIB núm. 34 de 16 de març de 2023 s'ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública de correcció dels errors advertits en les Resolucions de 19 d'octubre, de 3 de novembre i 7 de desembre de 2022, per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala d'arxius, museus, biblioteques i documentació, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes de Mallorca i Menorca.
Podeu consultar les llistes esmentades en la pàgina web http://oposicions.caib.es, accedint al tràmit corresponent.

BOIB


català . castellano