Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

ESTABILITZACIO CONCURS OPOSICIO


Llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses i de la llista provisional de mèrits al·legats, del procés d'estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l'ATIB

Data publicació: 30/03/2023

En el BOIB núm. 40, de 30 de març de 2023, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, i la llista provisional de mèrits al·legats, del procés d'estabilització pel sistema de concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l'Agència Tributària de les Illes Balears.

Les persones aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils des de la publicació d'aquesta llista provisional de mèrits al·legats per esmenar el errors de fet, materials o aritmètics que hagin pogut cometre en les al·legacions dels mèrits (full d'autobaremació), com a conseqüència d'haver situat de manera incorrecta un mèrit en l'apartat d'un altre mèrit, o d'haver calculat erròniament les unitats dels mèrits al·legats (des del dia 31 de març fins al 13 d'abril).

Durant aquest tràmit no s'admet l'al·legació de nous mèrits no especificats en la declaració inicial.

Podeu consultar la Resolució esmentada, a continuació:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/40/1133045


català . castellano