Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020)


Llista definitiva de persones admeses i excloses de les proves selectives de Serveis Ferroviaris de Mallorca

Data publicació: 31/03/2023

Es fa publica la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses, amb indicació de les causes d'exclusió, de les proves selectives pel torn lliure i el torn de promoció interna del personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca. Podeu consultar les llistes d'admesos i exclosos en els annexos 1 i 2 respectivament.

Contra les bases i els actes d'aplicació es pot interposar demanda davant la Jurisdicció Social de Palma en el termini de dos mesos des de la publicació, d'acord amb l'article 10.4 a) i concordants de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la Jurisdicció Social.

Resolució de llistes definitives de persones admeses i ecloses

Informar als aspirants admesos que poden consultar el calendari de les proves selectives, amb indicació de la categoria, lloc i data en l'annex 3 de l'esmentada resolució.

Calendari de proves selectives


català . castellano