Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020)


Publicació de la correcció d'errades de la convocatňria de les proves selectives pel torn lliure i pel torn de promoció interna del personal laboral de SFM

Data publicació: 02/05/2023

S'ha publicat en el BOIB núm. 55, de 29 d'abril de 2023, la Resolució de la consellera de Presidčncia, Funció Pública i Igualtat de correcció d'errades de la resolució de la consellera de Presidčncia, Funció Pública i Igualtat, de 22 de desembre de 2022, per la qual s'aproven la convocatňria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mčrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives pel torn lliure i pel torn de promoció interna del personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Podeu consultar la Resolució en el web accedint al cos, a la Seu Electrňnica i a continuació:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/55/1135345


catalŕ . castellano