Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFS BIOLOGIA


Llista definitiva aprovats oposició i ordre prelació final

Data publicació: 08/05/2023

En data 8 de maig de 2023 es fan públiques les llistes definitives de persones aspirants que han aprovat la l'oposició al CFS Biologia de l'Administració Especial de la CAIB amb l'ordre de prelació final.

Podeu consultar la llista esmentada a la pàgina del cos.

Contra aquest acord del Tribunal, les persones aspirants poden interposar un recurs d'alçada davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagin publicat les llistes, d'acord amb el que disposen els articles 121 i següents, en relació amb l'article 112 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


català . castellano