Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

PROCES SELECTIU SFM 2022 (OPE 2019-2020)


Nomenament de nou assessor especialista per col·laborar amb les proves selectives de SFM

Data publicació: 18/05/2023

Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es nomena assessor especialista per col·laborar amb els Tribunal Qualificadors de les proves selectives pel torn lliure i pel torn de promoció interna del personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca

Podeu consultar la resolució en el següent enllaç: https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/66/1136888


català . castellano