Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

BORSES ART. 82 BIS MILLORA OCUPACIO COSSOS GENERALS (PERSONAL FUNCIONARI CARRERA) 2023


PRESENTACIÓ DE SOLˇLICITUDS

Data publicació: 25/05/2023

Els aspirants han de presentar una solˇlicitud de forma electrňnica amb la formalització del corresponent trŕmit electrňnic disponible a la seu electrňnica d'aquesta Administració i a la web http://oposicions.caib.es.

S'entén que la solˇlicitud estŕ signada quan es presenti i finalitzi el procés d'inscripció.

Les persones interessades que compleixen els requisits per participar en el concurs poden presentar una solˇlicitud dins el termini de vint dies hŕbils comptadors a partir de l'endemŕ que s'hagi publicat la convocatňria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Així mateix, dins aquest termini, les persones participants poden solˇlicitar al Registre de Personal, mitjançant el trŕmit corresponent, la inscripció de qualsevol dels mčrits enumerats en l'annex 2 que encara no constin dins el seu expedient personal.


catalŕ . castellano