Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

ACTUALITZACIO BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA 2021-2022


Llista provisional persones aspirants admeses i excloses

Data publicació: 26/05/2023

El 26 de maig de 2023 es publiquen les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses del concurs per actualitzar la borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional de personal de neteja de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per dur a terme treballs ocasionals o urgents, o bé per cobrir llocs de treball per interinitat, al sector de l'illa d'Eivissa i al sector de Manacor

Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l'endemà d'aquesta publicació, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si la persona interessada no compleix el requeriment dins el termini esmentat, l'Administració considerarà que desisteix de la sol·licitud.

Podeu consultar les llistes esmentades en la pàgina web http://oposicions.caib.es, accedint al tràmit corresponent.


català . castellano