Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Concurs Cos tecnic Inspeccio i Gestio Tributaria (escala de gestio tributaria)


Publicació dels acords del tribunal del GRUPO A2 en el procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mčrits de personal funcionari de l'Administració general de l'ATIB

Data publicació: 12/09/2023

S'informa que el Tribunal del grup A2 del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mčrits per cobrir les places de personal funcionari de l'Agčncia Tributŕria de les Illes Balears ha acordat, en data 7 de setembre de 2023, que és necessari requerir a un aspirant addicional, de l'illa de Mallorca, per acreditar els mčrits i requisits alˇlegats en la declaració responsable:

DNI / NOM / PUNTS
***7031* / Pérez Freire, Maria de Lourdes / 72.6

D'altra banda, i d'acord amb el punt 15.2 de la convocatňria, el tribunal ha acordat requerir als aspirants la documentació addicional que considera necessŕria per disposar dels elements de judici necessaris per valorar els mčrits que han alˇlegat i acreditat tal com estableix la convocatňria, i s'atorga un termini de deu dies hŕbils, a través dels mitjans establerts en la base 6.1 (des del dia 13 de setembre fins al dia 26 de setembre).

Podeu consultar la relació de persones que han d'acreditar la documentació addicional al Portal de l'opositor (http://oposicions.caib.es) mitjançant la Consulta Personal.

S'adverteix que si la persona interessada no atén aquest requeriment en el termini indicat es considerarŕ que desisteix al trŕmit.

Les persones interessades incloses en la relació esmentada poden presentar els aclariments o documentació que considerin a la seu electrňnica.


catalŕ . castellano