Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos de gestió


Correcció de la publicació de la data de realització del primer exercici del cos de gestió

Data publicació: 24/02/2022

En el BOIB núm. 29, de 24 de febrer de 2022, es publica la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de correcció de l'error advertit en la publicació de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual es publica la data, hora i lloc de realització del primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés en el cos de gestió de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019 (BOIB núm. 57 de 30 d'abril).

Es rectifica l'errada material de l'apartat 1 de la part dispositiva de la resolució esmentada, en els termes següents:

On hi diu,
Data: 12 de març de 2021

Hi ha de dir,
Data: 12 de març de 2022

Podeu consultar l'enllaç del BOIB, a continuació: https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/29/1106139


Pàgina del cos