Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos de gestió


CRITERIS DE VALORACIÓ I NORMATIVA DEL SEGON EXERCICI DE LES PROVES SELECTIVES DEL COS DE GESTIÓ

Data publicació: 29/04/2022

En relació al segon exercici de les proves selectives per a l'ingrés al cos de gestió de l'Administració General de la CAIB, convocat per al proper 16 de maig, el Tribunal Qualificador ha acordat que la puntuació corresponent a cada un dels criteris de valoració establerts a les bases específiques de la convocatòria d'aquestes proves (BOIB núm. 57 de 30 d'abril de 2019), serà la següent:

CRITERIS DE VALORACIÓ

Es recorda que, d'acord amb el punt 9.3 de les bases específiques de la convocatòria, el desenvolupament del segon exercici s'ha d'ajustar a la normativa publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o en el Diari Oficial de la Unió Europea, en la data de finalització del període de presentació de sol·licituds, encara que la normativa esmentada estigui en període de vacatio legis en la data de realització de les proves selectives.

No obstant això, el Tribunal Qualificador no penalitzarà les referències a la normativa vigent en la data de realització del segon exercici.


Pàgina del cos


català . castellano