Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos auxiliar


Publicació de la correcció d'errades de les llistes provisionals de persones admeses i excloses

Data publicació: 21/11/2019

En el BOIB núm. 158 de 21 de novembre s'ha publicat la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 12 de novembre de 2019, de correcció de les errades advertides en la publicació de la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 31 d'octubre de 2019 per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb expressió de la causa d'exclusió, de les proves selectives convocades per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 25 d'abril de 2019.

Es tracta d'una errada per omissió que afecta les persones aspirants que estan marcades amb un asterisc (admeses condicionalment)* a la llista de persones aspirants admeses al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Podeu consultar l'enllaç al BOIB a continuació:
BOIB CORRECCIÓ


Pàgina del cos


català . castellano