Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos auxiliar


Correcció d'errors detectat a la publicació de les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses del cos auxiliar de l'Administració general de la CAIB

Data publicació: 11/11/2019

S'informa que en la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 31 d'octubre de 2019 per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, amb expressió de la causa d'exclusió, de les proves selectives convocades per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 25 d'abril de 2019 (BOIB núm. 151 de 7 de novembre de 2019), s'ha detectat una errada que afecta les persones aspirants que estan marcades amb l'asterisc d'admissió condicionada.

En la publicació s'hauria d'haver d'especificat que aquestes persones aspirants estan admeses de manera condicionada a la presentació de la resolució d'homologació del nivell corresponent de coneixements de llengua catalana per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears, abans de la finalització del termini de 20 dies naturals establert en el punt 13.1 de les bases generals (BOIB núm. 33, de 12 de març de 2019).

En breu es publicarà en el BOIB una resolució de correcció d'aquesta errada.


Pàgina del cos


català . castellano