Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos auxiliar


Comunicat del Tribunal Qualificador

Data publicació: 11/02/2020

Arran d'unes consultes, el tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés al cos auxiliar comunica que l'edició del Llibre d'estil que agafarà com a referència per al desenvolupament dels exercicis serà la segona edició (desembre de 2018), que és la que s'adapta al nou marc legal vigent en matèria de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú.

D'altra banda, comunica que la concreció de l'estructura orgànica bàsica derivada dels decrets de la presidenta de les Illes Balears, publicats amb posterioritat a la data de finalització del període de presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria, no tindrà incidència en el desenvolupament de les proves.


Pàgina del cos


català . castellano