Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFS ARQUITECTURA


Llista provisional d'aprovats del 2n exercici del CFS Arquitectura

Data publicació: 15/07/2022

En data 15 de juliol de 2022, es fa pública la llista provisional de persones aspirants que han superat el segon exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, al CFS escala arquitectura, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà d'aquesta publicació per efectuar una reclamació o sol·licitar la revisió de l'exercici.

La revisió de l'exercici, per a les persones aspirants que l'hagin sol·licitat dins termini, es realitzarà el dia 21 de juliol 2022, a les 10.00hores, a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors, 10, 3r, Polígon de Son Rossinyol) (Aula 13).

Es fa públic l'annex a la llista provisional en el qual s'indiquen les causes de la qualificació "NO APTE" a la segona prova per a cadascun dels aspirants que no l'han superada. En aquest annex les persones aspirants s'identifiquen amb el seu codi d'usuari, que es correspon amb el que se'ls va lliurar per fer la prova amb ordinador. En cas que les persones aspirants no conservin aquest codi, poden demanar-lo a l'EBAP mitjançant un correu a l'adreça oposicions@caib.es. Podeu consultar l'annex a continuació:

Annnex causes qualificació


Pàgina del cos


català . castellano