Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFS ARQUITECTURA


COMUNICAT SOBRE L'ÚS DE NORMATIVA LEGAL DURANT EL 3er EXERCICI

Data publicació: 25/10/2022

En referència a l'apartat 1.1.3 de l'Annex 3 de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Publiques de 25 d'abril de 2019 per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a d'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala d'arquitectura de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB nº 63 de 9 de maig de 2019), el Tribunal del Cos Facultatiu Superior d'arquitectura acorda el següent:

- El Tribunal no facilitarà als aspirants cap tipus de normes.

- Els aspirants podran fer us dels textos de normativa legal que creguin oportuns i
que hi duguin en PAPER (no es permetrà l'ús de dispositius electrònics).

- Els textos poden estar subratllats i tenir marcadors adhesius, però no poden dur cap anotació escrita.

En relació amb el tipus de normativa:

- La legislació consolidada reuneix els requisits de normativa legal a efectes de la realització del tercer exercici.

- No es podrà fer us de textos amb normativa comentada.

- Les normes tècniques tals com les UNE, EN, ISO, DIN, els documents de planificació (plans i estratègies...), i altres de propòsit similar no reuneixen les característiques de textos de normativa legal a efectes de realització del tercer exercici.

El tribunal podrà retirar a les persones opositores els textos quan consideri que no reuneixen les característiques de textos de normativa legal.


Pàgina del cos


català . castellano