Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFS ENGINYERIA INDUSTRIAL


Acords tribunal qualificador en relació a l'exercici Cas Pràctic

Data publicació: 14/10/2022

En referència a l'apartat 1.1.3. de l'Annex 3 de la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019 per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, al cos facultatiu superior, escala d¿enginyeria, especialitat enginyeria industrial de l'Administració especial de la CAIB, el tribunal acorda els següents criteris sobre l'ús de textos de normativa legal per al tercer exercici (torn lliure) i segon exercici (promoció interna):

- La legislació consolidada reuneix els requisits de normativa legal a efectes de la realització del tercer exercici (torn lliure) i segon exercici (promoció interna).

- No es podrà fer ús de textos amb normativa comentada.

- Les normes tècniques com ara les UNE, EN, ISO, DIN i altres de propòsit similar no es podran portar per la realització del tercer exercici (torn lliure) i segon exercici (promoció interna). Si fossin necessàries per poder realitzar alguns dels exercicis, seran facilitades pel Tribunal.

- Per altra banda, els textos de normativa legal només podran ser consultats en FORMAT PAPER i en cap cas es permetrà l'ús de dispositius electrònics.

- Els textos poden estar subratllats i tenir marcadors adhesius, però no poden dur cap anotació escrita.


Pàgina del cos


català . castellano