Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFS informatica Mallorca torn lliure


Correcció d'error temari cos facultatiu superior, especialitat informàtica

Data publicació: 27/05/2019

En data 25 de maig de 2019 es va publicar la Resolució de consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 15 de maig de 2019 mitjançant la qual es rectifica l'error contingut en la Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019 per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Així, es modifica el temari específic de la referida especialitat i s'obri un nou període de presentació d'instàncies. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud, d'acord amb els requisits, les bases i el procediment establerts en la Resolució esmentada, en el termini de 20 dies naturals des de l'endemà de la publicació en el BOIB de la referida Resolució.


Pàgina del cos


català . castellano