Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFS estadistica Mallorca torn lliure


Llista d'aprovats i termini per a triar lloc de feina i presentar documentació

Data publicació: 20/03/2023

En el BOIB núm. 35, de dia 18 de març de 2023 es publica la Resolució de la consellera de Presidčncia, Funció Pública i Igualtat amb de la llista de persones que han superat les proves selectives per a l'ingrés en el CFS Recerca i Desenvolupament de la CAIB i la llista de llocs vacants que s'ofereixen a l'efecte de l'adjudicació (Annex II ).

Les persones seleccionades disposen d'un termini de VINT DIES NATURALS (des del dia 19 de març al 7 d'abril) per a presentar el documents que s'indiquen en el punt 3 de la Resolució esmentada al punt anterior.

Si les persones seleccionades no presenten la documentació dins el termini fixat, llevat de casos de força major, o si manca algun dels requisits exigits, NO podran ser nomenades funcionŕries.

Podeu consultar el BOIB i els annexos a l'enllaç següent:


Pŕgina del cos


catalŕ . castellano