Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFS ciencies ambientals Mallorca torn lliure


Llista definitiva d'aprovats del 2on exercici del CFS Cičncies Ambientals

Data publicació: 13/09/2022

En data 13 de setembre de 2022 es fan públiques les llistes definitives de persones aspirants que han superat el segon exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure al CFS Cičncies Ambientals de l'Administració especial de la Comunitat Autňnoma de les Illes Balears.

Contra aquest acord del Tribunal, es podrŕ formular recurs d'alçada davant la consellera de Presidčncia, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes comptador des de l'endemŕ d'aquesta publicació, d'acord amb el que disposen els arts. 121 i següents, en ralció amb l'art. 112 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu consultar la llista en la pŕgina del cos.


Pŕgina del cos


catalŕ . castellano