Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos facultatiu superior


NOMENAMENT ASSESSORS ESPECIALISTES

Data publicació: 17/05/2022

Al BOIB núm 64 de 17/05/2022 s'ha publicat el nomenament d'assessors especialistes per a col·laborar amb el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés als cossos següents:

- Cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina.
- Cos facultatiu superior, escala humanística i de ciències socials, especialitat psicologia.
- Cos facultatiu superior, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica.
- Cos facultatiu superior, escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat recerca i desenvolupament.
- Cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat farmàcia.
- Cos facultatiu superior, escala de recerca, desenvolupament i innovació, especialitat estadística.
- Cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat veterinària.

Podeu consultar l'esmentat BOIB a l'enllaç següent:
https://www.caib.es/eboibfront/ca/2022/11567/seccio-ii-autoritats-i-personal/473


Pàgina del cos


català . castellano