Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Auxiliar de suport (2%)


Instruccions pel 1er exercici del tribunal del cos facultatiu subaltern, especialitat auxiliar de suport:

Data publicació: 22/06/2022

1. Les persones aspirants, durant l'exercici, no podran tenir a la seva disposició cap mòbil o rellotge intel·ligent ni cap altre dispositiu electrònic ni fer ús de cap sistema auditiu (excepte per prescripció mèdica).

2. Les persones que arribin tard només podran entrar a l'aula corresponent sempre i quan encara no s'hagi repartit cap examen.

3. Una vegada que s'hagin repartit els exàmens en un aula, ningú no es podrà moure del seu seient fins que hagi lliurat l'exercici, tret de causes de força major. Per anar al bany, el temps no s'interromprà per aquesta circumstància.

4. Les persones aspirants només podran tenir, damunt la taula: bolígraf, cinta correctora, identificació personal i els fulls d'examen. També aigua, gel desinfectant, caramels o similar.

5. Les persones aspirants només podran utilitzar bolígrafs d'un color (blau o negre). No podran utilitzar bolígrafs de dos colors diferents.

6. Les persones aspirants podran endur-se'n els fulls de preguntes una vegada entregat l¿examen.


Pàgina del cos


català . castellano