Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Auxiliar de suport (2%)


Modificació de la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, arran estimació d'un recurs

Data publicació: 25/08/2022

En data de 25 d'agost de 2022 es publica en el BOIB núm. 112 la Resolució de la consellera de Presidčncia, Funció Pública i Igualtat per la qual es modifica les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb expressió de la causa d'exclusió, de les proves selectives convocades per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intelˇlectual de l'Administració especial de la Comunitat Autňnoma de les Illes Balears, arran de l'estimació dżun recurs.

Podeu consultar la resolució esmentada en l'enllaç següent:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/112/1117911


Pŕgina del cos


catalŕ . castellano