Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Auxiliar de suport (2%)


Llista definitiva d'aprovats del 1er exercici del Cos facultatiu subaltern, auxiliar de suport 2% i comunicació dels torns (data i hora) 2on exercici

Data publicació: 05/09/2022

En data 5 de setembre de 2022, es fan públiques les llistes definitives de persones aspirants que han superat el primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure al Cos facultatiu subaltern, auxiliar de suport 2% de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Contra aquest acord del Tribunal, es podrà formular recurs d'alçada davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'aquesta publicació, d'acord amb el que disposen els arts. 121 i següents, en ralció amb l'art. 112 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu consultar la llista en la pàgina del cos.

El segon exercici es durà a terme, per torns, els dies 29 i 30 de setembre de 2022. Podeu consultar el dia i hora que us correspon a l'enllaç següent: TORNS EXAMEN


Pàgina del cos


català . castellano