Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFT,ESC ENG. TÈCNICA, ESP ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL.MALLORCA


CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI

Data publicació: 14/12/2020

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears del 12 de desembre 2020 es publica la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització, a proposta de la directora gerent de l'Escola Balear d' Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica industrial, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca.

Les persones interessades a participar en el procediment han de presentar les sol·licituds en el termini de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (des del dia 14 de desembre fins al 5 de gener de 2021).


Pàgina del cos


català . castellano