Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CAF, ESC SUPORT PROF, ESP DELINEANT. MALLORCA


LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS

Data publicació: 03/05/2022

En data de 3 de maig de 2022 es fa pública la llista provisional amb les puntuacions i la relació de persones que han acreditat mèrits amb defectes formals del concurs per constituir una borsa del CAF, esc. suport professional especialitzat, esp. delineació, a l' illa de Mallorca.

Les persones aspirants disposen d'un termini de DEU dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista (del 4 al 17 de maig), per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs.

Dins aquest termini,les persones interessades poden veure l'expedient de valoració a la web de l'EBAP.
Les persones que hagin d'esmenar o aclarir algun mèrit,sense perjudici que també demanin revisió dels mèrits, han de presentar la documentació original o autenticada corresponent en el Registre General de l'EBAP mitjançant un escrit dirigit a la Comissió T. de Valoració.

Si la persona candidata presenta la documentació mitjançant Correus o en un altre registre públic,dins el termini esmentat ha d'avançar-la necessàriament a la Comissió, perquè es pugui valorar el mèrit corresponent mitjançant fax (971 177 620) o correu electrònic oposicions@caib.es.

Les persones que hagin sol·licitat la revisió en termini, residents a l'illa de Mallorca, s'han de personar el dia 30 de maig de 2022 a les 10.30 h a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors,10,3r, Pol.de Son Rossinyol). I les de fora de Mallorca han de sol·licitar la revisió telefònica i indicar un núm.de telèfon a l'efecte que la Comissió pugui contactar-hi.

Podeu consultar la llista provisional amb les puntuacions en la pàg web http://oposicions.caib.es, accedint al corresponent procediment.
Així mateix,podeu consultar la relació de persones que han acreditat mèrits amb defectes formals a l'apartat de darrers comunicats.

Requeriments


Pàgina del cos


català . castellano