Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS AUXILIAR. MALLORCA


Presentació de la solˇlicitud per participar en el concurs extraordinari de naturalesa simplificada per constituir una borsa del cos auxiliar de l'Administració general de la CAIB, per a l'illa de Mallorca

Data publicació: 29/04/2021

La solˇlicitud de participació es podrŕ presentar únicament per alguna d'aquestes dues vies: presentació telemŕtica i presentació semitelemŕtica.

Presentació telemŕtica (punt 4.5.1 de la convocatňria)

La persona interessada que tengui DNI electrňnic, certificat digital vŕlid, usuari corporatiu o estigui donat d'alta a Cl@ve, té la possibilitat d'emplenar la solˇlicitud, pagar la taxa i registrar-la de forma telemŕtica.

Aquesta forma es pot fer servir únicament en els casos en quč la persona aspirant no s'oposa a que l'EBAP comprovi d'ofici els requisits exigits per participar en aquesta convocatňria i els mčrits alˇlegats i no s'hagi d'adjuntar cap documentació a la solˇlicitud.

Per a la presentació electrňnica ha de realitzar la solˇlicitud mitjançant el trŕmit telemŕtic que estarŕ disponible a la seu electrňnica d'aquesta Administració o accedir a través del Portal de l'Opositor (http://oposicions.caib.es) i crear una solˇlicitud.

Presentació semitelemŕtica (punt 4.5.2 de la convocatňria)

Aquesta via consisteix en emplenar la solˇlicitud i realitzar el pagament de la taxa de forma telemŕtica d'acord amb l'exposat en les bases de la convocatňria.

Haurŕ de fer servir necessŕriament aquesta via en els casos en quč hagi d'adjuntar a la solˇlicitud els documents acreditatius dels requisits i/o dels mčrits, bé perquč s'oposi a quč l'EBAP els comprovi d'ofici, bé perquč el certificat acreditatiu del nivell de coneixements de llengua catalana no consti a la base de dades de l'ňrgan competent del Govern de les Illes Balears, o bé perquč hagi d'acreditar mčrits mitjançant documentació expedida per altres administracions públiques.

Per a aixň, la persona interessada ha d'accedir al Portal de l'opositor i crear una nova solˇlicitud.
S'ha d'imprimir la solˇlicitud i presentarla segons el que estableix el punt 4.5 de les bases de la convocatňria.


Pŕgina del cos


catalŕ . castellano