Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFS ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MENORCA


CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI

Data publicació: 18/05/2021

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears del 18 de maig de 2021 es publica la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 5 de maig de 2021, a proposta de la direcció gerència de l'Escola Balear de l'Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat medicina, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Menorca.

Les persones interessades a participar en el procediment han de presentar les sol·licituds en el termini de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (des del dia 19 de maig de 2021 fins al 8 de juny de 2021).

Podeu consultar el BOIB a l'enllaç següent: BOIB nº 64


Pàgina del cos


català . castellano