Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFS, ESC SANITÀRIA, ESP VETERINÀRIA. MENORCA


PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Data publicació: 31/05/2021

Les persones interessades a participar en el procediment han de presentar les sol·licituds en el termini de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el BOIB (des del dia 31 de maig de 2021 fins al 18 de juny de 2021).

Les sol·licituds es poden emplenar per via telemàtica, per això, la persona interessada ha d'accedir al Portal de l'opositor ( http://oposicions.caib.es/detall-cos.jsp?lang=ca&codnav=4608) i crear una nova sol·licitud.

A continuació ha de:
- Emplenar el formulari de dades de la persona sol·licitant.
- Emplenar l'apartat de documentació al·legada.
- Pagar la taxa telemàticament.
- Finalitzar el procés.

Després ha de:
- Imprimir la sol·licitud.
- Signar-la.
- Presentar-la, juntament amb la resta de documentació que cal adjuntar conforme al punt 4 de les bases.

Es pot presentar la documentació:
- En el Registre de l'EBAP.
- En els diferents punts d'atenció al públic.
- En alguna altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Podeu consultar la llista dels registres en la pàgina web de l'EBAP, a l'apartat d'Atenció a la ciutadania.

La sol·licitud no serà vàlida fins que no s'hagi presentat degudament,d'acord amb el paràgraf anterior.

Les persones interessades que no puguin avançar la sol·licitud per via telemàtica, han de presentar juntament amb la sol·licitud, degudament emplenada, el formulari d'autobaremació dels mèrits, d'acord amb l'apartat 6.4 de les bases.


Pàgina del cos


català . castellano