Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS SUPERIOR. MALLORCA


Modificació de la composició dels membres del Tribunal qualificador

Data publicació: 13/06/2022

En data 11 de juny de 2022 es publica al BOIB núm. 76 la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de modificació de la composició dels membres del Tribunal qualificador establert en l'annex 3 de la Resolució publicada el 19 de febrer de 2022 per la qual es va convocar una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d¿interinitat, places vacants del cos superior de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, i s'aplica la tramitació d'urgència.

Podeu consultar la Resolució esmentada en l'enllaç següent:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/76/1113390


Pàgina del cos


català . castellano