Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS ADMINISTRATIU. MALLORCA


Publicació de la correcció de la errada de la borsa extraordinària del cos administratiu

Data publicació: 07/03/2022

En el BOIB número 33 de 5 de març de 2022 s'ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de correcció de l'errada advertida en la publicació de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 14 de febrer de 2022, per la qual es convoca una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos administratiu de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, i s'aplica la tramitació d'urgència.
Podeu consultar el BOIB esmentatat a continuació:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/33/1106603


Pàgina del cos


català . castellano