Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS ADMINISTRATIU. MALLORCA


LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS

Data publicació: 23/05/2022

En data de 23 de maig de 2022 es publiquen les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos administratiu, de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca.

Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució (del 24 al 30 de maig), per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si la persona interessada no acompleix el requeriment dins el termini esmentat l'Administració considerarà que desisteix de la sol·licitud.

* Admissió condicional de català:
Les persones que figurin amb *Admissió condicional de català*, queden condicionades a la presentació de la resolució d'homologació de català o la presentació del certificat de català definitiu (segons sigui el cas) amb anterioritat a la publicació de la llista provisional de la puntuació obtinguda a la prova selectiva i la valoració provisional de mèrits.

Podeu consultar les llistes esmentades en la pàgina web http://oposicions.caib.es, accedint al tràmit corresponent.


Pàgina del cos


català . castellano