Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS ADMINISTRATIU. MALLORCA


Correcció errades llista definitva admesos i exclosos

Data publicació: 13/06/2022

En data 11 de juny de 2022 es publica en el BOIB núm. 76 Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d¿errades de la Resolució de 7 de juny de 2022 per la qual s¿aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses del concurs per constituir borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d¿interinitat, places vacants del cos administratiu de l¿Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l¿illa de Mallorca.

Podeu consultar la Resolució esmentada en l'enllaç següent:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/76/1113463


Pàgina del cos


català . castellano