Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS ADMINISTRATIU. MALLORCA


Llista definitiva de puntuacions de l'exercici i valoració de mèrits i presentació de documentació als efectes de resoldre els empats

Data publicació: 23/08/2022

En data 23 d'agost de 2022 es fa pública la llista definitiva de puntuacions de l'exercici i valoració de mèrits de la borsa extraordinària del cos administratiu.

Podeu consultar el document de respostes a les al·legacions presentades, a continuació:
Resposta al·legacions

S'informa a les persones incloses en el llistat annex que, una vegada aplicats els criteris de desempat establerts en el punt 11.2 de les bases de la convocatòria que regeixen aquest procés selectiu, i per tal de poder resoldre els empats que encara persisteixen, disposen d'un termini de DEU dies hàbils des del següent a la publicació d'aquest comunicat per presentar la documentació acreditativa de les situacions que es relacionen a continuació, de l'esmentat punt 11.2.2., referides a la prelació i desempat en consideració a les situacions de:

- Tenir més càrregues familiars.
- Ser una dona víctima de violència de gènere.

La presentació de la documentació acreditativa de les situacions esmentades s'ha de presentar en el Registre general de l'EBAP o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Annex


Pàgina del cos


català . castellano